map_pointer ul. Modrzejowska 27, 42-500 Będzin | tel.698-44-34-24, 504-733-660, (32)730-04-44

Pomoc psychiatry, psychologa, psychoterapeuty - Będzin, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Czeladź

Psychoterapia rodzin i par

Psychoterapia to taka forma pomocy, której sednem jest relacja między ludźmi. Dzięki temu, że się ze sobą spotykamy i że rozmawiamy o tym, co ważne, trudne, poruszające, nie dające spokoju, tworzymy w sobie nowe możliwości przeżywania świata, otwieramy się na żywą wymianę, lepiej wiemy, skąd czerpać satysfakcję i zadowolenie. Psychoterapia to możliwość rozwoju. Gdy dokładnie przyjrzymy się temu, co nas boli i z czym trudno nam czasem żyć, mamy szansę poznać znaczenie tego bólu, a następnie zmienić go w to, co dla nas dobre. Cierpienie wewnętrzne nie jest bezsensowne, mimo że często ulegamy takiemu wrażeniu. Kiedy doświadczamy cierpienia i kiedy decydujemy się z troską nim zająć, psychoterapia pozwala odnajdywać sens i budować dobrze pojęte współczucie dla nas samych. A to przynosi ulgę.

Psychoterapia rodzinna:

Ta forma pomocy jest skierowana do tych rodzin , które znalazły się w kryzysie ( żałoba, rozwód ), przeżywają trudności związane ze zmianą fazy życia rodziny ( dorastanie nastolatka, opuszczanie "gniazda rodzinnego" przez ostatnie, najmłodsze dziecko), zmagaja się z chorobą ( somatyczną lub psychiczną ) jednego z członków rodziny, przeżywają trudności małżeńskie lub wychowawcze.

Pomoc odbywa się według następującego porządku:

  1. Konsultacja rodzinna. Jej celem jest poznanie problemów, z jakimi zgłasza się rodzina.Konsultacja pozwala lepiej zrozumieć naturę tych problemów, zaplanować skuteczny plan pracy terapeutycznej.
  2. Sesje psychoterapii.

Psychoterapia rodzin oparta jest o tzw."myślenie systemowe". Trudności, z jakimi zgłasza sie rodzina są analizowane z perspektywy tego, jak dana trudność wpływa na relacje między członkami rodziny i co można zrobić, żeby ją rozwiązać lub zminimalizowac jej wpływ na życie rodziny. Sesję terapeutyczną prowadzi dwóch lub jeden psychoterapeuta. W ramach podejścia systemowego oferujemy bardzo różne sposoby i techniki pracy terapeutycznej, dostosowane indywidualnie do zgłaszanego problemu i konkretnej rodziny. Czas trwania 1 spotkania to 1 godz. 15min., w tym-10 minutowa przerwa, podczas której psychoterapeuci prowadzący spotkanie wymieniają się refleksjami dotyczącymi jego przebiegu.Przekazują je następnie rodzinie oraz ustalają kolejny termin spotkania. Sesje rodzinne odbywają się z częstotliwością co 3-4 tygodnie.