map_pointer ul. Modrzejowska 27, 42-500 Będzin | tel.698-44-34-24, 504-733-660, (32)730-04-44

Pomoc psychiatry, psychologa, psychoterapeuty - Będzin, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Czeladź

O NAS

Nazwa ośrodka "Kompas" powstała w oparciu o ideę i cel naszej pracy. Poprzez pracę terapeutyczną chcemy pomóc drugiemu człowiekowi uruchomić jego wewnętrzny "kompas", który pomoże mu odnaleźć najkorzystniejszą drogę dalszego rozwoju i pozwoli na samodzielne i optymalne funkcjonowanie. Ponieważ nie ma jednej słusznej drogi, ani jednej właściwej odpowiedzi, uważamy, że każdy sam przy odpowiednich wskazówkach i wsparciu może znaleźć właściwy dla siebie kierunek w życiu.

Dlatego jeśli czujesz się w życiu zagubiony, chcesz przezwyciężyć cierpienie spowodowane problemami, stresem, chorobą lub po prostu chcesz się dalej rozwijać i poznawać siebie możemy Ci w tym pomóc.

NZOZ Ośrodek Terapii i Psychoedukacji „KOMPAS” oferuje kompleksową pomoc w zakresie opieki psychiatryczno- psychologiczno-psychoterapeutycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Świadczy usługi w zakresie następujących struktur:

 1. Poradnia Zdrowia Psychicznego
 2. Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
 3. Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży
 4. Pracownia Diagnozy i Terapii dla Osób z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu
 5. Poradnia Psychologiczna
 6. Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży - I poziom referencyjny
 7. Zespół Leczenia Środowiskowego

Ośrodek organizuje również szkolenia dla specjalistów dotyczące diagnozy i leczenia zaburzeń psychicznych oraz szkolenia i warsztaty edukacyjno-wspierające dla rodziców, opiekunów zwiększające ich kompetencje w zakresie opieki nad dziećmi z trudnościami psychicznymi.
Pracownia Redukcji Stresu i Rozwoju Osobistego, Pracownia Biofeedback i liczne zajęcia rozwojowe, zarówno dla najmłodszych jak i dorosłych, to ważna działalność Ośrodka wspierająca profilaktykę zdrowia psychicznego.

Nasz zespół

Nasz zespół tworzą wykwalifikowani specjaliści: lekarze, psycholodzy, psychoterapeuci i pedagodzy z doświadczeniem w dziedzinie psychiatrii i psychoterapii osób dorosłych, młodzieży i dzieci. Podstawą teoretyczną naszej pracy jest terapia w ujęciu psychodynamicznym, która pozwala w sposób wielowymiarowy i indywidualny podejść do każdej osoby i jej problemu.

Pracę merytoryczną zespołu superwizuje Paweł Glita oraz inni superwizorzy Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego w Krakowie.

lek. med. Beata Tatrocka-Burzawa - kierownik NZOZ "Kompas"

 1. specjalista psychiatra dzieci i młodzieży, specjalista psychiatra, specjalista terapii środowiskowej, psychoterapeuta
 2. wieloletnia praktyka kliniczna w zakresie psychiatrii dzieci, młodzieży i dorosłych
 3. szkolenie w zakresie psychoterapii prowadzone przez Fundacje Krakowskiej Katedry Psychoterapii CM UJ oraz Krakowską Fundacje Rozwoju Psychoterapii
 4. zainteresowania zawodowe: zaburzenia wieku rozwojowego (diagnoza i terapia), terapia rodzinna
 5. tel. 604 226 778

mgr Ewa Stachowiak - z-ca kierownika NZOZ "Kompas"

 1. specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej, pedagog, specjalista terapii środowiskowej, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży, certyfikowany psychoterapeuta Psychoterapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu (TFP) International Society of Transference – Focused Psychotherapy (ISTFP)
 2. absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 3. poza praktyką w pracy klinicznej zdobywa doświadczenie naukowe; autorka i współautorka wystąpień i publikacji dot. m.in. diagnozowania i leczenia zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży
 4. praca psychoterapeutyczna osadzona na wieloletnim szkoleniu głównie w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, gdzie nadal pozostaje pod stałą superwizją
 5. zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową dzieci i młodzieży oraz dorosłych
 6. zainteresowania zawodowe: diagnostyka i psychoterapia zaburzeń jedzenia, rozwój i leczenie nieprawidłowo kształtującej się osobowości
 7. tel. 608 402 378

mgr Joanna Albert

 1. psycholog, psychoterapeuta, specjalista terapii środowiskowej
 2. absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 3. ukończyła 4-letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne
 4. specjalizuje się w psychoterapii dorosłych a także dzieci i młodzieży m.in. w zakresie pracy z zaburzeniami emocjonalnymi, objawami lękowymi, fobiami, zaburzeniami jedzenia (anoreksja, bulimia), ADHD.
 5. tel. 507 228 500

mgr Anna Płotek

 1. psycholog, psychoterapeuta, pedagog, terapeuta środowiskowy,
 2. ukończyła całościowe 4-letnie szkolenie w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym w Krakowie rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne,
 3. w NZOZ "Kompas" prowadzi terapię indywidualną i grupową dzieci i młodzieży w ramach Dziennego Oddziału Psychiatrycznego i Poradni Zdrowia Psychicznego,
 4. liczne szkolenia i kursy z zakresu terapii dzieci i młodzieży,
 5. roczny wolontariat w Zambii (praca z dziećmi)
 6. pracuje pod stałą superwizją superwizorów KCP w Krakowie,
 7. zainteresowania zawodowe: zaburzenia zachowania i emocji, spektrum autyzmu, analiza wczesnej relacji "matka -dziecko",
 8. tel. 693 872 777

mgr Aldona Bielawny

 1. psycholog, psychoterapeuta, doradca zawodowy, coach
 2. ukończyła całościowe 4-letnie szkolenie w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym w Krakowie rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne,
 3. w NZOZ "Kompas" prowadzi terapię indywidualną i grupową dzieci i młodzieży, poradnictwo rodzicielskie, tus dla dzieci
  liczne szkolenia i kursy z zakresu terapii dzieci i młodzieży, w tym kurs z zakresu diagnozy w neuropsychologii
 4. zainteresowania zawodowe: zaburzenia zachowania i emocji, spektrum autyzmu, trudności wychowawcze

mgr Leszek Albert

 1. psycholog, certyfikowany psychoterapeuta (PTP nr 238) oraz superwizor-aplikant Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP nr 44), certyfikowanym terapeuta środowiskowy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (PTP nr 315/2014), specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży
 2. absolwent Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym
 3. członek P. T. Psychologicznego, P.T. Psychiatrycznego oraz P. T. Psychoterapii Psychodynamicznej
 4. specjalizuje się w psychoterapii osób dorosłych i młodziezy m.in. w zakresie pracy z zaburzeniami lękowymi, psychosomatycznymi oraz depresyjnymi
 5. więcej informacji >>> http://www.psyche.net.pl
 6. tel. 504 256 010

mgr Agnieszka Bogaczyk

 1. psycholog, psychoterapeuta, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży, socjolog
 2. ukończyła całościowe 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (OPS w Krakowie)
 3. absolwentka szkolenia z zakresu systemowej terapii rodzin i par organizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej w Krakowie
 4. z Ośrodkiem „Kompas” związana od 2010 roku, prowadzi psychoterapię indywidualną (dzieci, młodzież, dorośli) oraz współprowadzi terapię rodzin i par
 5. pracuje w nurcie psychodynamicznym i systemowym poddając swoją praktykę regularnej superwizji w obu podejściach
 6. poza praktyką terapeutyczną posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o tematyce psychologicznej dla nauczycieli i rodziców
 7. tel. 600 627 605

mgr Joanna Gęborek

 1. neurologopeda, logopeda ogólny, pedagog specjalny, oligofrenopedagog;
 2. absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;
 3. ukończyła Podyplomowe Studia na Uniwersytecie Śląskim w zakresie Logopedii i Neurologopedii oraz edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego
 4. pracuje w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 w Sosnowcu
 5. w NZOZ "Kompas" prowadzi grupowe zajęcia rozwojowe dla dzieci, zajmuje się terapią pedagogiczną logopedyczną dzieci, młodzieży oraz dorosłych; w ramach Pracowni Terapii i Diagnozy dla osób z Autyzmem zajmuje się diagnozą i terapią rozwojową
 6. zainteresowania zawodowe: zaburzenia komunikacji językowej, oligofazja, dyslalia, afazja, autyzm wczesnodziecięcy, zespół Aspergera, terapia dysleksji, terapia pedagogiczna.
 7. Tel. 660 730 134

mgr Paweł Glita

 1. psycholog
 2. certyfikowany psychoterapeuta (PTP nr 154) oraz superwizor (PTP nr 100) rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne

mgr Kamila Kąsek

 1. psycholog
 2. absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 3. trenerka, absolwentka Szkoły Trenera Metrum w Katowicach
 4. w trakcie kursu Systemowo - Psychodynamiczego Fundacji KONTEKST w Krakowie
 5. pracownik Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowy w Katowicach w latach 2014-2023
 6. biegły z listy Sądu Okregowego w Katowicach w zakresie diagnozy i opiniodawstwa w sprawach rodzinnych i opiekuńczych
 7. obecnie psycholog Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Tychach
 8. w NZOZ "Kompas" realizuje konsultacje psychologiczne, diagnozę psychologiczną, warsztaty podnoszące kompetencje wychowawcze rodzicow, poradnictwo rodzinne
 9. pracę poddaje regularnej superwizji

mgr Monika Grobelna

 1. psycholog, psychoterapeuta
 2. absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 3. ukończyła 4-letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne
 4. w NZOZ "Kompas" prowadzi terapię indywidualną i grupową dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych,
 5. swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje systematycznej superwizji
 6. doświadczenie zawodowe zdobywała m. inn w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dąbrowie Górniczej pracując terapeutycznie z dorosłymi pacjentami z zaburzeniami psychicznymi, w PZP NZOZ „ Beta – Med” w Katowicach oraz jako psycholog, biegły sądowy w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno – Konsultacyjnym w Sosnowcu przy SO w Katowicach
 7. biegły sądowy Sadu Okręgowego w Katowicach w zakresie diagnozy i opiniowania psychologicznego w sprawach o rozwód oraz w sprawach rodzinnych i opiekuńczych prowadzonych w oparciu o kodeks rodzinny i opiekuńczy
 8. zainteresowania zawodowe: zaburzenia więzi, zaburzenia osobowości, zaburzenia zachowania i emocji, praca z rodzinami w konflikci

mgr Piotr Halkiewicz

 1. psycholog, certyfikowany psychoterapeuta PTPPd (nr 152), specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży, w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej
 2. ukończył całościowe, 4 letnie szkolenie psychoterapeutyczne prowadzone w nurcie psychodynamicznym w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (kurs rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne)
 3. więcej informacji: www.piotrhalkiewicz.pl

mgr Joanna Klus

 1. psycholog, mediator, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży
 2. absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 3. w trakcie kursu Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym w Krakowie rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne
 4. ukończyła kompleksowe szkolenie z zakresu mediacji rodzinnych organizowane przez Laboratorium Pozytywnej Zmiany w Toruniu
 5. absolwentka dwuletniego Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego organizowanego przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne
 6. ukończyła 2-letnie szkolenie z zakresu systemowej terapii rodzin organizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej w Krakowie
 7. specjalizuje się w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzinami w konflikcie

mgr Joanna Kubańska

 1. psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego
 2. psychoterapeutka w trakcie procesu certyfikacji
 3. ukończyła całościowe, 5-letnie szkolenie z psychoterapii indywidualnej oraz psychoterapii par i rodzin organizowane przez Fundację Rozwoju Terapii Rodzin "Na szlaku" w Krakowie
 4. w NZOZ „Kompas” prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży, terapię rodzin i par oraz diagnostykę młodzieży i osób dorosłych
 5. posiada wieloletnią praktykę w zakresie pracy psychoterapeutycznej indywidualnej i grupowej z młodzieżą w ramach tut. Dziennego Oddziału Psychiatrycznego i PZP oraz pracy z rodzinami i parami, pracowała także z osobami po kryzysach psychicznych
 6. pracę poddaje stałej superwizji
 7. tel: 501 077 089

mgr Barbara Kukiełka

 1. psycholog, filolog
 2. absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 3. w trakcie całościowego kursu psychoterapii w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego)
 4. pracuje pod stałą superwizją superwizorów KCP w Krakowie
 5. wieloletnia wolontariuszka Fundacji TVS
 6. prowadzi diagnostykę oraz terapię grupową i indywidualną dzieci i młodzieży
 7. zainteresowania zawodowe: zaburzenia więzi, zaburzenia emocji, zaburzenia osobowości i zachowania
 8. tel. 693285088

mgr Katarzyna Kulak

 1. psycholog, psychoterapeutka
 2. ukończyła 4-letnie całościowe szkolenie z psychoterapii w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 3. ukończyła studia podyplomowe na kierunku „Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe – diagnoza i terapia” oraz studia podyplomowe kwalifikacyjne z socjoterapii
 4. ukończyła roczne Studium Terapii Rodzin w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii
 5. pracę poddaje regularnej superwizji

mgr Joanna Metta-Pieszka

 1. specjalista psycholog kliniczny, neuropsycholog
 2. absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalność psychologia kliniczna, dyplom z wyróżnieniem
 3. odbyła szkolenie pierwszego stopnia pt. "Terapia krótkoterminowa ukierunkowana na rozwiązanie problemu", Ośrodek Terapii Krótkoterminowej w Krakowie oraz "Diagnoza i terapia neuropsychologiczna", Ośrodek Terapii Krótkoterminowej, Klinika Neurologii w Krakowie
 4. pracownik Poradni Neuropsychologicznej i Zaburzeń Pamięci w latach 1993- 2005
 5. obecnie pracuje jako asystent na Oddziale Neurologii w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Barbary w Sosnowcu, oraz Konsultant na Oddziale Neurologii i Rehabilitacji Neurologicznej w Szpitalu Miejskim Nr 3 w Sosnowcu
 6. jest członkiem Zespołu Psychologów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu
 7. specjalizuje się w neuropsychologii klinicznej
 8. tel. 506 089 982

mgr Tomasz Płotek

 1. psycholog, psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży
 2. ukończył całościowe szkolenie Terapii Systemowo-Psychodynamicznej rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, realizowane przy Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie przez Fundację Krakowskiej Katedry Psychiatrii
 3. absolwent SWPS oraz Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
 4. posiada doświadczenie w indywidualnej i grupowej pracy terapeutycznej, socjoterapeutycznej z dziećmi i rodzinami
 5. w NZOZ "Kompas" zajmuje się koordynacją Pracowni Terapii Rodzin
 6. prowadzi terapię rodzin i par oraz pracuje indywidualnie z dorosłymi i młodzieżą
 7. zainteresowania zawodowe: terapia rodzin i par, zaburzenia więzi, zaburzenia nerwicowe, zaburzenia emocji, zaburzenia osobowości i zachowania
 8. pracuje pod stałą superwizją indywidualną i grupową
 9. tel: 798 571 995

mgr Michalina Przewdzing

 1. psycholog, absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego
 2. w trakcie całościowego kursu psychoterapii w Śląskiej Szkole Psychoterapii w zakresie psychoterapii psychodynamicznej i psychodramy
 3. Ukończyła ośmiotygodniowy kurs Mindfulness Based Stress Reduction (program redukcji stresu oparty na uważności)
 4. doświadczenie zawodowe zdobywała na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym w Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks w Katowicach, w Dziennym Domu Opieki Medycznej Revitamed w Zabrzu oraz podczas stażu w NZOZ Kompas w Będzinie
 5. w NZOZ Kompas prowadzi psychoterapię indywidualną oraz grupową dzieci i młodzieży; swoją pracę poddaje systematycznej superwizji
 6. pracuje jako psycholog w Niepublicznym Przedszkolu Akademia Małego Sportowca w Katowicach, prowadzi tam również zajęcia dla dzieci z elementami mindfulness (treningu uważności)

mgr Martyna Reder

 1. psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 2. psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji, ukończyła całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym
 3. certyfikowany trener umiejętności społecznych
 4. absolwentka Psychodynamiczego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym
 5. w trakcie kursu specjalizacyjnego z psychoterapii dzieci i młodzieży
 6. zainteresowania zawodowe: indywidualna psychoterapia psychodynamiczna młodych dorosłych, dzieci i młodzieży; psychoterapia zaburzeń osobowości i nieprawidłowo kształtującej się osobowości

mgr Ewelina Rejner-Cupiał

 1. certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, psycholog, pedagog, terapeuta środowiskowy, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych
 2. absolwentka Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne
 3. autorka i współautorka wystąpień i publikacji na temat diagnozowania i psychodynamicznego leczenia zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży
 4. prowadzi szkolenia dla specjalistów z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży
 5. posiada wieloletnią praktykę w zakresie psychoterapeutycznej pracy z młodzieżą i dorosłymi, zarówno w formie indywidualnej, jak i grupowej, w strukturach tutejszego Dziennego Oddziału Psychiatrycznego oraz Poradni Zdrowia Psychicznego

mgr Natasza Sitko

 1. psycholog, psychoterapeuta
 2. specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży
 3. absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie Śląskim
 4. ukończyła: całościowe, 4 letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym w Krakowie; dwuletnie szkolenie pod nazwą Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym w Krakowie; szkolenie w obszarze Treningu Zastępowania Agresji (ART)
 5. w Ośrodku Kompas prowadzi psychoterapię dzieci, młodzieży i dorosłych; diagnostykę dzieci i młodzieży
 6. posiada wieloletnią praktykę w zakresie pracy psychoterapeutycznej indywidualnej i grupowej z dziećmi i młodzieżą w ramach tut. Dziennego Oddziału Psychiatrycznego, Poradni Zdrowia Psychicznego
 7. posiada wieloletnie doświadczenie jako psycholog w placówkach oświatowych
 8. zainteresowania zawodowe: zaburzenia okresu dorastania oraz całościowe zaburzenia rozwojowe
 9. pracuje pod stałą superwizją
 10. tel.: 509 859 342

mgr Magdalena Skórka

 1. psycholog
 2. absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 3. w trakcie kursu Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym w Krakowie rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne
 4. prowadzi terapię grupową i indywidualną dzieci i młodzieży
 5. pracę poddaje stałej superwizji
 6. zainteresowania zawodowe: diagnoza i psychoterapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania i emocji, całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, Zespołem Aspergera

lek.med. Karina Słaboń

 1. specjalista psychiatra dzieci i młodzieży
 2. doświadczenie kliniczne w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży zdobywa jako pracownik m.in. w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Colegium Medicum UJ w Krakowie, Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży NZOZ Kompas w Będzinie, Poradni Zdrowia Psychicznego Dzieci i młodzieży NZOZ Kompas w Będzinie
 3. posiada doświadczenie w leczeniu uzależnień od środków psychoaktywnych (Poradnia MONAR w Krakowie)
 4. zainteresowania zawodowe: zaburzenia zachowania i emocji, uzależnienia, ADHD
 5. tel : 664 129 218

lek. med. Katarzyna Urbańczyk-Łosień

 1. specjalista psychiatra
 2. starszy asystent w Oddziale Psychiatrycznym w Sosnowcu
 3. kontakt przez rejestrację Ośrodka

mgr Tomasz Wesecki

 1. pedagog specjalny
 2. absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie
 3. absolwent studiów podyplomowych: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 4. pracownik Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu
 5. w pracy zawodowej stosuje metody oparte o stosowaną analizę zachowania
 6. specjalizuje się w terapii dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju.

mgr Katarzyna Witalis-Słabosz

 1. psycholog, psychoterapeuta, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży
 2. absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 3. ukończyła: całościowe 4-letnie szkolenie w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne; szkolenie w zakresie Treningu Zastępowania Agresji (ART); kursy udoskonalające: „Praca z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze”, „Praktyczne umiejętności terapeutyczne w pomocy psychologicznej”
 4. posiada wieloletnią praktykę w zakresie pracy psychoterapeutycznej indywidualnej i grupowej z dziećmi i młodzieżą w ramach tut. Dziennego Oddziału Psychiatrycznego, Poradni Zdrowia Psychicznego
 5. zainteresowania zawodowe: zaburzenia okresu dorastania, zaburzenia osobowości

lek.med Aleksander Zielnik

 1. specjalista neurolog dzieci i młodzieży

mgr Aleksandra Zuba

 1. psycholog, absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 2. ukończyła Podyplomowe Studia na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w zakresie pomocy psychologicznej i interwencji systemowych w rodzinie
 3. w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym w Krakowie
 4. zajmuje się pomocą psychologiczną oraz psychoterapią indywidualną i grupową dzieci, młodzieży, a także osób dorosłych
 5. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej
 6. zainteresowania zawodowe: zaburzenia więzi, zaburzenia osobowości, zaburzenia okresu dorastania
 7. pracuje pod stałą superwizją

mgr Wioletta Zymek

 1. psycholog, socjolog, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 2. psychoterapeuta (Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej organizowana przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne)
 3. ukończyła studia podyplomowe z psychodietetyki w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie
 4. doświadczenie zawodowe zdobywała w placówkach medycznych (Oddział Dzienny Psychiatryczny, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnia Leczenia Uzależnień) oraz w obszarze pomocy społecznej i pieczy zastępczej (Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza)
 5. w Ośrodku „Kompas” prowadzi diagnostykę, psychoedukację oraz terapię indywidualną dzieci i młodzieży
 6. zainteresowania zawodowe: psychologia zdrowia (radzenie sobie ze stresem, budowanie odporności psychicznej, diagnoza i terapia zaburzeń psychosomatycznych), psychologia relacji z jedzeniem, zaburzenia przywiązania, diagnoza i psychoterapia dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych

mgr Sonia Poloczek

 1. psycholog, psychoterapeuta w trakcie Kursu Psychoterapii Collegium Medicum UJ, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
 2. doświadczenie zawodowe zdobywała na stażach w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie, Centrum Psychiatrii w Katowicach, w pracy w PZP przy Centrum Medycznym Paprocany oraz WTZ dla osób po kryzysach psychicznych w Katowicach
 3. pracuje w nurcie psychodynamicznym, pracę poddaje regularnej superwizji
 4. w Kompasie prowadzi terapię grupową dzieci, terapię indywidualną młodzieży

mgr Eleonora Witucka-Sulima

 1. psycholog, psychoterapeuta, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży, arteterapeuta
 2. ukończyła całościowe 4-letnie szkolenie z psychoterapii, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
 3. ukończyła roczne szkolenie Arteterapia organizowane przez Instytut Ericksonowski
 4. obecnie w trakcie 2,5 letniego szkolenia doskonalącego Terapia Systemowa organizowanego przez Fundację Rozwoju Terapii Rodzin “Na Szlaku”
 5. posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej i grupowej dorosłych i młodzieży
 6. regularnie bierze udział w konferencjach i warsztatach poszerzających kompetencje oraz poddaje swoją pracę superwizji.

lic. Wiktoria Leks

 1. terapeuta zajęciowy
 2. w Ośrodku Kompas prowadzi grupę terapeutyczną w ramach oddziału dziennego psychiatrycznego rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży oraz program terapeutyczno-rehabilitacyjny dla osób z autyzmem dziecięcym


Rejestracja i opieka pielęgniarska

Ewelina Bartosik

kierownik rejestracji NZOZ "KOMPAS", licencjonowany dietetyk kliniczny

mgr Michał Błaś

pracownik rejestracji, ratownik medyczny, specjalista zarządzania i finansów w ochronie zdrowia

mgr Marta Piątek

pracownik rejestracji, specjalista administracji

mgr Małgorzata Kotuła

lic. pielęgniarka, pedagog specjalny, specjalista prawa medycznego, specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego

Marta Żolińska

pracownik administracji