map_pointer ul. Modrzejowska 27, 42-500 Będzin | tel.698-44-34-24, 504-733-660, (32)730-04-44

Pomoc psychiatry, psychologa, psychoterapeuty - Będzin, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Czeladź

O NAS

Nazwa ośrodka "Kompas" powstała w oparciu o ideę i cel naszej pracy. Poprzez pracę terapeutyczną chcemy pomóc drugiemu człowiekowi uruchomić jego wewnętrzny "kompas", który pomoże mu odnaleźć najkorzystniejszą drogę dalszego rozwoju i pozwoli na samodzielne i optymalne funkcjonowanie. Ponieważ nie ma jednej słusznej drogi, ani jednej właściwej odpowiedzi, uważamy, że każdy sam przy odpowiednich wskazówkach i wsparciu może znaleźć właściwy dla siebie kierunek w życiu.

Dlatego jeśli czujesz się w życiu zagubiony, chcesz przezwyciężyć cierpienie spowodowane problemami, stresem, chorobą lub po prostu chcesz się dalej rozwijać i poznawać siebie możemy Ci w tym pomóc.

NZOZ Ośrodek Terapii i Psychoedukacji „KOMPAS” oferuje kompleksową pomoc w zakresie opieki psychiatryczno- psychologiczno-psychoterapeutycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Świadczy usługi w zakresie następujących struktur:

 1. Poradnia Zdrowia Psychicznego
 2. Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
 3. Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży
 4. Pracownia Diagnozy i Terapii dla Osób z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu
 5. Poradnia Leczenia Zaburzeń Jedzenia i Otyłości
 6. Zespołu Leczenia Środowiskowego

Ośrodek organizuje również szkolenia dla specjalistów dotyczące diagnozy i leczenia zaburzeń psychicznych oraz szkolenia i warsztaty edukacyjno-wspierające dla rodziców, opiekunów zwiększające ich kompetencje w zakresie opieki nad dziećmi z trudnościami psychicznymi.
Pracownia Redukcji Stresu i Rozwoju Osobistego, Pracownia Biofeedback i liczne zajęcia rozwojowe, zarówno dla najmłodszych jak i dorosłych, to ważna działalność Ośrodka wspierająca profilaktykę zdrowia psychicznego.

Nasz zespół

Nasz zespół tworzą wykwalifikowani specjaliści: lekarze, psycholodzy, psychoterapeuci i pedagodzy z doświadczeniem w dziedzinie psychiatrii i psychoterapii osób dorosłych, młodzieży i dzieci. Podstawą teoretyczną naszej pracy jest terapia w ujęciu psychodynamicznym, która pozwala w sposób wielowymiarowy i indywidualny podejść do każdej osoby i jej problemu.

Pracę merytoryczną zespołu superwizuje dr Piotr Drozdowski, psychiatra, superwizor Naukowej Sekcji Psychoterapii PTP, ordynator Oddziału Nerwic i Zaburzeń Osobowości Katedry Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz inni superwizorzy Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego w Krakowie.

lek. med. Beata Tatrocka-Burzawa - kierownik NZOZ "Kompas"

 1. specjalista psychiatra dzieci i młodzieży, specjalista psychiatra, specjalista terapii środowiskowej, psychoterapeuta
 2. wieloletnia praktyka kliniczna w zakresie psychiatrii dzieci, młodzieży i dorosłych
 3. szkolenie w zakresie psychoterapii prowadzone przez Fundacje Krakowskiej Katedry Psychoterapii CM UJ oraz Krakowską Fundacje Rozwoju Psychoterapii
 4. zainteresowania zawodowe: zaburzenia wieku rozwojowego (diagnoza i terapia), terapia rodzinna
 5. tel. +48604 226 778

mgr Ewa Stachowiak - z-ca kierownika NZOZ "Kompas"

 1. specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej, pedagog, specjalista terapii środowiskowej
 2. absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 3. poza praktyką w pracy klinicznej zdobywa doświadczenie naukowe; autorka i współautorka wystąpień i publikacji dot. m.in. diagnozowania i leczenia zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży
 4. praca psychoterapeutyczna osadzona na wieloletnim szkoleniu głównie w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, gdzie nadal pozostaje pod stałą superwizją
 5. zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową dzieci i młodzieży oraz dorosłych
 6. zainteresowania zawodowe: diagnostyka i psychoterapia zaburzeń jedzenia, zaburzenia lękowo-depresyjne, zaburzenia nerwicowe; analiza wczesnej relacji "matka -dziecko"
 7. tel. +48608 402 378

mgr Joanna Albert

 1. psycholog, psychoterapeuta, specjalista terapii środowiskowej
 2. absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 3. ukończyła 4-letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne
 4. specjalizuje się w psychoterapii dorosłych a także dzieci i młodzieży m.in. w zakresie pracy z zaburzeniami emocjonalnymi, objawami lękowymi, fobiami, zaburzeniami jedzenia (anoreksja, bulimia), ADHD.
 5. tel. +48507 228 500

mgr Anna Płotek

 1. pedagog zdrowia, psycholog, psychoterapeuta
 2. absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej
 3. ukończyła całościowe 4-letnie szkolenie w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym w Krakowie rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne
 4. w NZOZ "Kompas" prowadzi terapię indywidualną i grupową dzieci i młodzieży
 5. liczne szkolenia i kursy z zakresu terapii dzieci i młodzieży (m.in. Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem, Rozwijanie komunikacji u dzieci z autyzmem, kurs Pedagogiki Marii Montessori, Jak radzić sobie z agresją i przemocą wśród dzieci i młodzieży)
 6. roczny wolontariat w Zambii (praca z dziećmi)
 7. pracuje pod stałą superwizją superwizorów KCP w Krakowie
 8. zainteresowania zawodowe: całościowe zaburzenia rozwojowe; zespół aspergera, zaburzenia zachowania i emocji
 9. tel : +48693 872 777

mgr Leszek Albert

 1. psycholog, certyfikowany psychoterapeuta (PTP nr 238) oraz superwizor-aplikant Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP nr 44), certyfikowanym terapeuta środowiskowy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (PTP nr 315/2014)
 2. absolwent Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym
 3. członek P. T. Psychologicznego, P.T. Psychiatrycznego oraz P. T. Psychoterapii Psychodynamicznej
 4. specjalizuje się w psychoterapii osób dorosłych i młodziezy m.in. w zakresie pracy z zaburzeniami lękowymi, psychosomatycznymi oraz depresyjnymi
 5. więcej informacji >>> http://www.psyche.net.pl
 6. tel. 504 256 010

mgr Agnieszka Bogaczyk

 1. psycholog, socjolog, psychoterapeuta
 2. ukończyła całościowe szkolenie do certyfikatu psychoterapeuty (kurs rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne)
 3. ukończyła całościowe szkolenia z zakresu systemowej terapii rodzin i par (3 - letni kurs w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, 2 - letnie szkolenie organizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej w Krakowie) oraz liczne szkolenia z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży
 4. w Ośrodku "Kompas" prowadzi terapię indywidualną (dzieci, młodzież, osoby dorosłe) oraz współprowadzi terapię rodzin i par
 5. poza kilkuletnią praktyką terapeutyczną posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń o tematyce psychologicznej dla rodziców i nauczycieli (m.in. jako wykładowca IDN w Katowicach)
 6. pracuje pod stałą superwizją

mgr Joanna Gęborek

 1. neurologopeda, logopeda ogólny, pedagog specjalny, oligofrenopedagog;
 2. absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;
 3. ukończyła Podyplomowe Studia na Uniwersytecie Śląskim w zakresie Logopedii i Neurologopedii oraz edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego
 4. pracuje w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 w Sosnowcu
 5. w NZOZ "Kompas" prowadzi grupowe zajęcia rozwojowe dla dzieci, zajmuje się terapią pedagogiczną logopedyczną dzieci, młodzieży oraz dorosłych; w ramach Pracowni Terapii i Diagnozy dla osób z Autyzmem zajmuje się diagnozą i terapią rozwojową
 6. zainteresowania zawodowe: zaburzenia komunikacji językowej, oligofazja, dyslalia, afazja, autyzm wczesnodziecięcy, zespół Aspergera, terapia dysleksji, terapia pedagogiczna.
 7. Tel. +48660 730 134

mgr Paweł Glita

 1. psycholog
 2. certyfikowany psychoterapeuta (PTP nr 154) oraz superwizor (PTP nr 100) rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne

mgr Monika Grobelna

 1. psycholog, psychoterapeuta
 2. absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 3. ukończyła 4-letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne
 4. w NZOZ "Kompas" prowadzi terapię indywidualną i grupową dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych,
 5. swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje systematycznej superwizji
 6. doświadczenie zawodowe zdobywała m. inn w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dąbrowie Górniczej pracując terapeutycznie z dorosłymi pacjentami z zaburzeniami psychicznymi, w PZP NZOZ „ Beta – Med” w Katowicach oraz jako psycholog, biegły sądowy w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno – Konsultacyjnym w Sosnowcu przy SO w Katowicach
 7. biegły sądowy Sadu Okręgowego w Katowicach w zakresie diagnozy i opiniowania psychologicznego w sprawach o rozwód oraz w sprawach rodzinnych i opiekuńczych prowadzonych w oparciu o kodeks rodzinny i opiekuńczy
 8. zainteresowania zawodowe: zaburzenia więzi, zaburzenia osobowości, zaburzenia zachowania i emocji, praca z rodzinami w konflikcie

mgr Aleksandra Grudzień

 1. psycholog seksuolog, psychoterapeuta, terapeuta rodzin i par
 2. absolwentka psychologii (ze specjalnością kliniczną i sądową) i prawa Uniwersytetu Śląskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu Negocjacji i Mediacji i Seksuologii Klinicznej
 3. ukończyła całościowe szkolenie psychoterapeutyczne ze szczególnym uwzględnieniem terapii rodzin rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
 4. w trakcie realizacji programu specjalizacji z zakresu psychologii klinicznej chorób psychicznych
 5. swoją pracę poddaje regularnej superwizji u superwizorów Polskich Towarzystw: Seksuologicznego, Psychologicznego, Psychiatrycznego
 6. zajmuje się psychoterapią indywidualną młodzieży, dorosłych oraz terapią par i rodzin
 7. posiada doświadczenie w pracy z pacjentami przejawiającymi zaburzenia rozwoju seksualnego, zachowania, osobowości, nastroju, lękowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną oraz odżywiania, a także doświadczającymi kryzysów rozwojowych i uwikłanych w konflikty rodzinne

mgr Piotr Halkiewicz

 1. psycholog, psychoterapeuta;
 2. ukończył całościowe, 4 letnie szkolenie psychoterapeutyczne prowadzone w nurcie psychodynamicznym w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (kurs rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne);
 3. zajmuje się diagnozą, pomocą psychologiczną oraz psychoterapią dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych;
 4. członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Stowarzyszenia Psychoterapeutów Dziecięcych im. D. W. Winnicotta;
 5. doświadczenie zawodowe zdobywał w Centrum Psychiatrii w Katowicach (Oddział Zaburzeń Afektywnych i Nerwicowych), Hospicjum "Cordis" w Katowicach, Ośrodku Terapii "Diada" w Gliwicach;
 6. pracuje pod stałą superwizją.

mgr Danuta Jurewicz-Myszor

 1. pedagog, ukończyła Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Psychologii i Pedagogiki na kierunku resocjalizacja z wieloletnim doświadczeniem w pracy z rodzinami, dziećmi i młodzieżą
 2. psychoterapeutka w trakcie szkolenia akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
 3. akredytowany coach w International Coach Federation na poziomie ACC
 4. prowadzi sesje coachingu indywidualne i grupowe
 5. prowadzi terapię indywidualną dorosłych i młodzieży oraz współprowadzi terapię rodzin i par/małżeństw
 6. pracuje pod stałą superwizją
 7. więcej informacji >>> http://www.danutamyszor.pl

mgr Joanna Kubańska

 1. psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego
 2. psychoterapeuta w trakcie szkolenia organizowanego przez Fundację Rozwoju Terapii Rodzin na Szlaku (kurs przygotowujący do certyfikatu Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego)
 3. w NZOZ „Kompas” prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży oraz współprowadzi terapię rodzin i par
 4. pracuje w WarsztacieTerapii Zajęciowej „Ad vitam dignam” dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 5. pracę poddaje stałej superwizji

mgr Joanna Klus

 1. psycholog, mediator
 2. absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 3. w trakcie kursu Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym w Krakowie rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne
 4. ukończyła kompleksowe szkolenie z zakresu mediacji rodzinnych organizowane przez Laboratorium Pozytywnej Zmiany w Toruniu
 5. absolwentka dwuletniego Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego organizowanego przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne
 6. ukończyła 2-letnie szkolenie z zakresu systemowej terapii rodzin organizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej w Krakowie
 7. specjalizuje się w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzinami w konflikcie

mgr Joanna Metta-Pieszka

 1. specjalista psycholog kliniczny, neuropsycholog
 2. absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalność psychologia kliniczna, dyplom z wyróżnieniem
 3. odbyła szkolenie pierwszego stopnia pt. "Terapia krótkoterminowa ukierunkowana na rozwiązanie problemu", Ośrodek Terapii Krótkoterminowej w Krakowie oraz "Diagnoza i terapia neuropsychologiczna", Ośrodek Terapii Krótkoterminowej, Klinika Neurologii w Krakowie
 4. pracownik Poradni Neuropsychologicznej i Zaburzeń Pamięci w latach 1993- 2005
 5. obecnie pracuje jako asystent na Oddziale Neurologii w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Barbary w Sosnowcu, oraz Konsultant na Oddziale Neurologii i Rehabilitacji Neurologicznej w Szpitalu Miejskim Nr 3 w Sosnowcu
 6. jest członkiem Zespołu Psychologów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu
 7. specjalizuje się w neuropsychologii klinicznej
 8. tel. +48506 089 982

mgr Tomasz Płotek

 1. psycholog, psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji
 2. ukończył całościowe szkolenie Terapii Systemowo-Psychodynamicznej rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, realizowane przy Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie przez Fundację Krakowskiej Katedry Psychiatrii
 3. absolwent SWPS oraz Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
 4. posiada doświadczenie w indywidualnej i grupowej pracy terapeutycznej, socjoterapeutycznej z dziećmi i rodzinami
 5. w NZOZ "Kompas" zajmuje się koordynacją Pracowni Terapii Rodzin
 6. prowadzi terapię rodzin i par oraz pracuje indywidualnie z dorosłymi i młodzieżą
 7. zainteresowania zawodowe: terapia rodzin i par, zaburzenia więzi, zaburzenia nerwicowe, zaburzenia emocji, zaburzenia osobowości i zachowania
 8. pracuje pod stałą superwizją indywidualną i grupową
 9. tel: +48 798 571 995

mgr Ewelina Rejner-Cupiał

 1. certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, psycholog, pedagog, terapeuta środowiskowy, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych
 2. absolwentka Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne
 3. autorka i współautorka wystąpień i publikacji na temat diagnozowania i psychodynamicznego leczenia zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży
 4. prowadzi szkolenia dla specjalistów z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży
 5. posiada wieloletnią praktykę w zakresie psychoterapeutycznej pracy z młodzieżą i dorosłymi, zarówno w formie indywidualnej, jak i grupowej, w strukturach tutejszego Dziennego Oddziału Psychiatrycznego oraz Poradni Zdrowia Psychicznego

mgr Katarzyna Ruszczyk

 1. psycholog, specjalista diagnozy i terapii pedagogicznej, psychoterapeuta w procesie certyfikacji
 2. absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego
 3. w trakcie Akredytowanego Kursu Psychoterapii organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii przy współpracy z Instytutem Psychoterapii w Katowicach – podejście integracyjne: systemowo-ericksonowskie
 4. posiada wieloletnie doświadczenie jako psycholog i pedagog w placówkach oświatowych
 5. w Ośrodku Kompas zajmuje się diagnostyką trudności szkolnych ,w tym specyficznych trudności w nauce - dysleksji, dysgrafii, dysortografii, badaniem gotowości szkolnej przedszkolaków, psychoterapią indywidualną dzieci, młodzieży, dorosłych, terapią rodzin i par, pracuje pod stałą superwizją
 6. zainteresowania: terapia rodzinna, zaburzenia afektywne, zaburzenia depresyjno-lekowe, choroba dwubiegunowa
 7. class="phone">tel. +48 506 686 312

mgr Natasza Sitko

 1. psycholog, psychoterapeuta
 2. specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży
 3. absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie Śląskim
 4. ukończyła: całościowe, 4 letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym w Krakowie; dwuletnie szkolenie pod nazwą Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym w Krakowie; szkolenie w obszarze Treningu Zastępowania Agresji (ART)
 5. w Ośrodku Kompas prowadzi psychoterapię dzieci, młodzieży i dorosłych; diagnostykę dzieci i młodzieży
 6. posiada wieloletnią praktykę w zakresie pracy psychoterapeutycznej indywidualnej i grupowej z dziećmi i młodzieżą w ramach tut. Dziennego Oddziału Psychiatrycznego, Poradni Zdrowia Psychicznego
 7. posiada wieloletnie doświadczenie jako psycholog w placówkach oświatowych
 8. zainteresowania zawodowe: zaburzenia okresu dorastania oraz całościowe zaburzenia rozwojowe
 9. pracuje pod stałą superwizją
 10. tel.: +48 509 859 342

mgr Magdalena Skórka

 1. psycholog
 2. absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 3. w trakcie kursu Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym w Krakowie rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne
 4. prowadzi terapię grupową i indywidualną dzieci i młodzieży
 5. pracę poddaje stałej superwizji
 6. zainteresowania zawodowe: diagnoza i psychoterapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania i emocji, całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, Zespołem Aspergera

lek.med. Karina Słaboń

 1. specjalista psychiatra dzieci i młodzieży
 2. doświadczenie kliniczne w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży zdobywa jako pracownik m.in. w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Colegium Medicum UJ w Krakowie, Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży NZOZ Kompas w Będzinie, Poradni Zdrowia Psychicznego Dzieci i młodzieży NZOZ Kompas w Będzinie
 3. posiada doświadczenie w leczeniu uzależnień od środków psychoaktywnych (Poradnia MONAR w Krakowie)
 4. zainteresowania zawodowe: zaburzenia zachowania i emocji, uzależnienia, ADHD
 5. tel : +48664 129 218

lek.med. Rafał Sołowiów

 1. lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży
 2. w trakcie całościowego szkolenia z zakresu psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym w Krakowie, kurs rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne
 3. posiada doświadczenie w pracy klinicznej w psychiatrii dzieci i młodzieży
 4. autor i współautor prac naukowych w dziedzinie ginekologii, położnictwa oraz psychiatrii dzieci i młodzieży
 5. posiada doświadczenie w zakresie organizacji, prowadzenia i nadzorowania badań klinicznych
 6. zainteresowania zawodowe: ADHD, zaburzenia psychotyczne, zaburzenia depresyjno-lękowe, zaburzenia odżywiania
 7. tel: +48694 446 386

lek. med. Katarzyna Urbańczyk-Łosień

 1. specjalista psychiatra
 2. starszy asystent w Oddziale Psychiatrycznym w Sosnowcu
 3. kontakt przez rejestrację Ośrodka

mgr Katarzyna Witalis-Słabosz

 1. psycholog; absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 2. w trakcie kursu Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne
 3. doświadczenie zawodowe już w trakcie studiów zdobywała m.in. w Środowiskowym Domu Samopomocy „Salve” w Sosnowcu, Specjalistycznym Domu Samopomocy w Sosnowcu, Centrum Psychiatrii w Katowicach-Szopienicach oraz w trakcie sześciomiesięcznego stażu w NZOZ „Kompas”
 4. ukończyła kursy udoskonalające: „Praca z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze”, „Praktyczne umiejętności terapeutyczne w pomocy psychologicznej”
 5. w NZOZ „Kompas” prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową dzieci i młodzieży
 6. zainteresowania zawodowe: diagnoza i psychoterapia zaburzeń zachowania i emocji u dzieci i młodzieży, psychoterapia indywidualna i grupowa pacjentów dorosłych, psychoterapia par i małżeństw, neuropsychologia.

lek.med Aleksander Zielnik

 1. specjalista neurolog dzieci i młodzieży

mgr Michalina Przewdzing

 1. psycholog, absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego
 2. w trakcie całościowego kursu psychoterapii w Śląskiej Szkole Psychoterapii w zakresie psychoterapii psychodynamicznej i psychodramy
 3. Ukończyła ośmiotygodniowy kurs Mindfulness Based Stress Reduction (program redukcji stresu oparty na uważności)
 4. doświadczenie zawodowe zdobywała na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym w Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks w Katowicach, w Dziennym Domu Opieki Medycznej Revitamed w Zabrzu oraz podczas stażu w NZOZ Kompas w Będzinie
 5. w NZOZ Kompas prowadzi psychoterapię indywidualną oraz grupową dzieci i młodzieży; swoją pracę poddaje systematycznej superwizji
 6. pracuje jako psycholog w Niepublicznym Przedszkolu Akademia Małego Sportowca w Katowicach, prowadzi tam również zajęcia dla dzieci z elementami mindfulness (treningu uważności)

mgr Tomasz Wesecki

 1. pedagog specjalny
 2. absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie
 3. absolwent studiów podyplomowych: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 4. pracownik Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu
 5. w pracy zawodowej stosuje metody oparte o stosowaną analizę zachowania
 6. specjalizuje się w terapii dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju.

mgr Angelika Ajeti

 1. psycholog, absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 2. w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne;
 3. doświadczenie zawodowe zdobywa/zdobywała na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym dla osób dorosłych, Oddziale Klinicznym Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego, Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Warsztacie Terapii Zajęciowej
 4. w NZOZ Kompas prowadzi terapię grupową dzieci.

mgr Barbara Kukiełka

 1. psycholog, filolog
 2. absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 3. w trakcie całościowego kursu psychoterapii w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego)
 4. pracuje pod stałą superwizją superwizorów KCP w Krakowie
 5. wieloletnia wolontariuszka Fundacji TVS
 6. prowadzi diagnostykę oraz terapię grupową i indywidualną dzieci i młodzieży
 7. zainteresowania zawodowe: zaburzenia więzi, zaburzenia emocji, zaburzenia osobowości i zachowania
 8. tel. +48693285088

mgr Aleksandra Zuba

 1. psycholog, absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 2. ukończyła Podyplomowe Studia na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w zakresie pomocy psychologicznej i interwencji systemowych w rodzinie
 3. w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie
 4. doświadczenie zawodowe zdobywała podczas praktyk i stażu w NZOZ Kompas
 5. w Ośrodku Kompas prowadzi terapię grupową dzieci i młodzieży
 6. zainteresowania zawodowe: diagnoza i psychoterapia dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju, zaburzenia więzi, terapia rodzin i par

mgr Katarzyna Kulak

 1. psycholog, psychoterapeutka
 2. ukończyła 4-letnie całościowe szkolenie z psychoterapii w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 3. ukończyła studia podyplomowe na kierunku „Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe – diagnoza i terapia” oraz studia podyplomowe kwalifikacyjne z socjoterapii
 4. ukończyła roczne Studium Terapii Rodzin w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii
 5. pracę poddaje regularnej superwizji


Rejestracja i opieka pielęgniarska

Ewelina Bartosik

kierownik rejestracji NZOZ "KOMPAS", licencjonowany dietetyk kliniczny

mgr Michał Błaś

pracownik rejestracji, ratownik medyczny, specjalista zarządzania i finansów w ochronie zdrowia

mgr Marta Piątek

pracownik rejestracji, specjalista administracji

mgr Małgorzata Kotuła

lic. pielęgniarka, pedagog specjalny, specjalista prawa medycznego, specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego

Marta Żolińska

pracownik administracji