map_pointer ul. Modrzejowska 27, 42-500 Będzin | tel.698-44-34-24, 504-733-660, (32)730-04-44

Pomoc psychiatry, psychologa, psychoterapeuty - Będzin, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Czeladź

Cennik obowiązujący od 1 stycznia 2021 roku

INFORMUJEMY, ŻE Z DNIEM 1 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU ULEGA ZMIANIE CENNIK ZA TERAPIĘ RODZINNĄ,

TERAPIA RODZINNA W OŚRODKU JEST REALIZOWANA PO WCZEŚNIEJSZEJ PRZEDPŁACIE DOKONANEJ NA KONTO OŚRODKA 4 DNI PRZED ZAPLANOWANYM/UZGODNIONYM TERMINEM SPOTKANIA. BRAK PRZEDPŁATY SKUTKUJE ANULACJĄ WIZYTY.

PORADY LEKARSKIE CENA
wizyta u lekarza psychiatry dzieci i młodzieży 200zł
wizyta u lekarza psychiatry dorosłych 180zł
wizyta u lekarza neurologa dzieci i młodzieży 200zł
domowa wizyta lekarza (w obrębie 10 km od ośrodka) 300zł
domowa wizyta lekarza (ponad 10 km od ośrodka)

do indywidualnego ustalenia

w zależności od odległości

wypisanie recepty w toku leczenia psychiatrycznego 30zł
zaświadczenie lekarskie 30zł

PORADY/KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE CENA
konsultacja/diagnostyka psychologiczna 140zł
konsultacja psychologiczna - psycholog kliniczny 160zł
trening umiejętności społecznych 100zł
diagnostyka pedagogiczna (trudności szkolnych) 140zł
domowa wizyta psychologa (w obrębie 10 km od ośrodka) 250zł
domowa wizyta psychologa (ponad 10 km od ośrodka)

do indywidualnego ustalenia

w zależności od odległości

konsultacja neuropsychologiczna 160zł
opinia psychologiczna 100zł
PSYCHOTERAPIA CENA
konsultacja diagnostyczna do psychoterapii (zwykle 3) 120zł
sesja psychoterapii indywidualnej 120zł
konsultacja diagnostyczna do psychoterapii - psychoterapeuta certyfikowany (zwykle 3) 140zł
sesja psychoterapii indywidualnej - psychoterapeuta certyfikowany 140zł
spotkanie konsultacyjne rodziców dziecka bedącego w toku terapii indywidualnej

120 zł - psycholog

140 zł - psycholog kliniczny

spotkanie konsultacyjne rodziców dziecka bedącego w toku terapii grupowej

120zł

psychoterapia rodzin (2 psychoterapeutów) 250zł
psychoterapia małżeństw lub par (1 psychoterapeuta) 200zł
PSYCHOTERAPIA GRUPOWA CENA
sesja psychoterapii grupowej 100zł
spotkanie konsultacyjne - kwalifikacja do grupy 100zł

LOGOPEDA/PEDAGOG CENA
konsultacja/sesja logopedyczna lub pedagogiczna 120zł
wczesne wspomaganie rozwoju – terapia indywidualna z elementami terapii behawioralnej 120zł
terapia behawioralna 120zł
BIOFEEDBACK CENA
sesja diagnostyczna 80zł
sesja terapeutyczna 80zł
COACHING CENA
indywidualny (60 minut) 140zł
rodzicielski (60 minut, jeden rodzic) 140zł
rodzicielski (60 minut, dwóch rodziców) 200zł
grupowy (120 minut) 120zł

INNE CENA
odpis karty informacyjnej z pobytu w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży (pierwszy raz bezpłatnie) 10zł
ksero dokumentacji medycznej (cena za 1 stronę) 0,36zł