map_pointer ul. Modrzejowska 27, 42-500 Będzin | tel.698-44-34-24, 504-733-660, (32)730-04-44

Pomoc psychiatry, psychologa, psychoterapeuty - Będzin, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Czeladź

Cennik

PORADY LEKARSKIE CENA
wizyta u lekarza psychiatry/neurologa 150zł
domowa wizyta lekarza (w obrębie 10 km od ośrodka) 200zł
domowa wizyta lekarza (ponad 10 km od ośrodka) 250zł
wypisanie recepty w toku leczenia psychiatrycznego 25zł
zaświadczenie lekarskie 30zł

PORADY/KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE CENA
konsultacja/diagnostyka psychologiczna 120zł
konsultacja psychologiczna - psycholog kliniczny 140zł
diagnostyka pedagogiczna (trudności szkolnych) 120zł
domowa wizyta psychologa 170zł
konsultacja neuropsychologiczna 140zł
opinia psychologiczna 100zł
PSYCHOTERAPIA CENA
konsultacja diagnostyczna do psychoterapii (zwykle 3) 120zł
sesja psychoterapii indywidualnej 100zł
konsultacja diagnostyczna do psychoterapii - psychoterapeuta certyfikowany (zwykle 3) 140zł
sesja psychoterapii indywidualnej - psychoterapeuta certyfikowany 120zł
spotkanie konsultacyjne rodziców dziecka bedącego w toku terapii indywidualnej lub grupowej 100zł
psychoterapia rodzin (2 psychoterapeutów) 200zł
psychoterapia małżeństw lub par (1 psychoterapeuta) 150zł
PSYCHOTERAPIA GRUPOWA CENA
sesja psychoterapii grupowej 80zł
sesja psychoterapii indywidualnej pacjenta będącego w toku terapii grupowej 80zł
spotkanie konsultacyjne - kwalifikacja do grupy 100zł
MEDIACJA CENA
sesja wspólna (120 minut) 120zł
sesja indywidualna (60 minut) 100zł
sporządzenie ugody w formie pisemnej 50zł
DIAGNOSTYKA ZABURZEŃ SPEKTRUM AUTYZMU CENA
kompleksowa diagnoza (psychiatra, psycholog) 800zł

LOGOPEDA/PEDAGOG CENA
konsultacja/sesja logopedyczna lub pedagogiczna 100zł
wczesne wspomaganie rozwoju – terapia indywidualna z elementami terapii behawioralnej 100zł
terapia behawioralna 100zł
BIOFEEDBACK CENA
sesja diagnostyczna 80zł
sesja terapeutyczna 80zł
COACHING CENA
indywidualny (60 minut) 120zł
rodzicielski (60 minut, jeden rodzic) 120zł
rodzicielski (60 minut, dwóch rodziców) 150zł
grupowy (120 minut) 100zł

INNE CENA
odpis karty informacyjnej z pobytu w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży 9zł
ksero (cena za 1 stronę) 0,25zł