map_pointer ul. Modrzejowska 27, 42-500 Będzin | tel.698-44-34-24, (32)730-04-44

Pomoc psychiatry, psychologa, psychoterapeuty - Będzin, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Czeladź

Cennik

PORADY LEKARSKIE CENA
konsultacja/porada psychiatryczna/neurologiczna 150zł
wizyta domowa lekarska do 10 km od Ośrodka 200zł
wizyta domowa lekarska powyżej 10 km od Ośrodka 250zł
wypisanie recepty w toku leczenia psychiatrycznego 25zł
opinia lekarska 70zł
zaświadczenie lekarskie 30zł

PORADY/KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE CENA
porada psychologiczna diagnostyczna u specjalisty psychologii klinicznej 140zł
porada psychologiczna diagnostyczna 120zł
porada psychologiczna 100zł
diagnostyka pedagogiczna-trudności szkolnych 100zł
wizyta domowa -psychologiczna 170zł
konsultacja/porada/diagnostyka neuropsychologiczna 140zł
opinia psychologiczna 70zł
PSYCHOTERAPIA CENA
sesja psychoterapii indywidualnej 100zł
sesja psychoterapii indywidualnej u psychoterapeuty certyfikowanego 120zł
spotkanie konsultacyjne rodziców dziecka będącego w toku terapii indywidualnej lub grupowej 70zł
psychoterapia par lub rodzin (dwóch psychoterapeutów) 200zł
konsultacja do terapii par lub rodzin (dwóch psychoterapeutów) 200zł
psychoterapia par lub rodzin (1 osoba - psychoterapeuta certyfikowany) 170zł
psychoterapia par lub rodzin (1 osoba - psychoterapeuta bez certyfikatu) 150zł
PSYCHOTERAPIA GRUPOWA CENA
sesja psychoterapii grupowej dla dzieci 60zł
sesja psychoterapii grupowej dla młodzieży 70zł
spotkanie konsultacyjne - kwalifikacja do grupy 70zł
MEDIACJA CENA
spotkanie indywidualne (60 minut) 100zł
sesja wspólna(120minut) 140zł
psychoterapia par i rodzin 200zł
sporządzenie ugody w formie pisemnej 50zł
DIAGNOSTYKA ZABURZEŃ SPEKTRUM AUTYZMU CENA
kompleksowa diagnoza (psychiatra, psycholog) 800zł
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU CENA
kompleksowa terapia indywidualna 70zł

LOGOPEDIA CENA
porada/konsultacja logopedyczna 80zł
TERAPIA PEDAGOGICZNA
konsultacja/sesja 70zł

BIOFEEDBACK CENA
sesja diagnostyczna 65zł
sesja terapeutyczna 60zł
COACHING CENA
indywidualny (czas 60 minut) 120zł
rodzicielski (czas 60 minut, jeden rodzic) 120zł
rodzicielski (czas 60 minut, dwóch rodziców) 150zł
młodzieżowy grupowy (czas 120 minut) 100zł