map_pointer ul. Modrzejowska 27, 42-500 Będzin | tel.698-44-34-24, 504-733-660, (32)730-04-44

Pomoc psychiatry, psychologa, psychoterapeuty - Będzin, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Czeladź

Komu pomagamy ?

W Dziennym Oddziale Psychiatrycznym obejmujemy diagnozą i terapią dzieci i młodzież w wieku od 5 do 18 roku życia. Proponujemy leczenie dla pacjentów z następującymi rozpoznaniami:

 1. zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia i inne)
 2. zaburzenia lękowe (nerwice, fobie i inne)
 3. zaburzenia psychosomatyczne
 4. depresje
 5. zaburzenia zachowania i emocji
 6. zaburzenia psychotyczne
 7. Zespół Aspergera i inne całościowe zaburzenia rozwoju
 8. ADHD i inne

Jak przebiega leczenie ?

Leczenie pacjentów przebywających w oddziale odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku. Leczenie w ramach Dziennego Oddziału naszego Ośrodka opiera się w głównej mierze na psychoterapii grupowej i jest bardzo intensywną formą pomocy, która wymaga od kandydata i jego rodziców zaangażowania osobistego w proces leczenia. Nasi pacjenci w okresie tak intensywnej terapii obowiązek szkolny realizują najczęściej w ramach tzw. nauczania indywidualnego.

Leczenie odbywa się w formie wcześniej zaplanowanego cyklu terapeutycznego, który trwa około od 2,5 - 3 miesięcy, w grupach odpowiednio dobranych pod względem wieku i rozpoznania. Dla młodszych dzieci prowadzimy również cykle diagnostyczne trwające około 1 miesiąca.

Leczenie odbywa się w ramach KONTRAKTU terapeutycznego – jest to umowa pomiędzy pacjentem i opiekunami a zespołem terapeutycznym, dotycząca zasad leczenia, którą pacjent jest zobowiązany przestrzegać decydując się na leczenie.

W jaki sposób leczymy ?

W ramach pracy terapeutycznej w Oddziale prowadzona jest:

 1. Psychoterapia grupowa
 2. Konsultacje rodzinne
 3. Psychoterapia indywidualna
 4. Psychoedukacja
 5. Muzykoterapia
 6. Arteterapia
 7. Farmakoterapia - w zależności od wskazań

Leczenie pacjentów w Oddziale Dziennym NZOZ "KOMPAS" oparte jest na opracowanym przez specjalistów Ośrodka programach terapeutycznych.

Jak zostać przyjętym ?

Podstawą przyjęcia do Oddziału jest :

 1. 1. Skierowanie od lekarza
 2. 2. Wpis na listę oczekujących (rejestracja NZOZ KOMPAS)
 3. 3. Konsultacja - rozmowa kwalifikacyjna w PZP NZOZ KOMPAS/ bezpłatnie!

Leczenie w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym NZOZ KOMPAS odbywa się w poszczególnych grupach wiekowych w ramach:

 1. PODODDZIAŁU MŁODZIEŻOWEGO
 2. PODODDZIAŁU DZIECIĘCEGO

Warunkiem niezbędnym poprzedzającym przyjęcie do pododdziału młodzieżowego jest rozmowa kwalifikacyjna –konsultacja wstępna z kandydatem na terapię i jego opiekunami przeprowadzona przez lekarza bądź psychologa Oddziału. Konsultacja wstępna jest bardzo ważna, ponieważ jej podstawowym celem jest przygotowanie pacjenta do podjęcia tego typu terapii, ocena motywacji i zasadności podjęcia tego typu leczenia oraz zaznajomienie pacjenta i rodziców z zasadami prowadzonej terapii w naszym ośrodku oraz kontraktem jaki zobowiązuje się przestrzegać pacjent w toku leczenia

Zespół Oddziału Dziennego KOMPAS (PDF)