map_pointer ul. Modrzejowska 27, 42-500 Będzin | tel.698-44-34-24, 504-733-660, (32)730-04-44

Pomoc psychiatry, psychologa, psychoterapeuty - Będzin, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Czeladź

Psychoterapia to specjalistyczna metoda leczenia polegająca na celowym stosowaniu określonych oddziaływań psychologicznych. Jest procesem niesienia pomocy, w którym wykorzystuje się wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne psychoterapeuty, a jego sednem jest kontakt między ludźmi. Tu rozmowę prowadzą ze sobą psychoterapeuta i pacjent według pewnych zasad właściwych dla psychoterapii.

Dzięki temu, że się ze sobą spotykamy i że rozmawiamy o tym, co ważne, trudne, poruszające, nie dające spokoju, tworzymy w sobie nowe możliwości przeżywania świata, otwieramy się na żywą wymianę, lepiej wiemy, skąd czerpać satysfakcję i zadowolenie. Psychoterapia to możliwość rozwoju. Gdy dokładnie przyjrzymy się temu, co nas boli i z czym trudno nam czasem żyć, mamy szansę poznać znaczenie tego bólu, a następnie zmienić go w to, co dla nas dobre. Cierpienie wewnętrzne nie jest bezsensowne, mimo że często ulegamy takiemu wrażeniu. Kiedy doświadczamy cierpienia i kiedy decydujemy się z troską nim zająć, psychoterapia pozwala odnajdywać sens i budować dobrze pojęte współczucie dla nas samych. A to może przynieść zmianę i ulgę.

Kiedy zaczyna się i czym jest psychoterapia?

Każdy kontakt z psychoterapeutą rozpoczyna się od wstępnej konsultacji, czyli spotkania (lub kilku spotkań) gdzie psychoterapeuta rozpoznaje na czym polega zgłaszany problem, zbiera wywiad, by móc ocenić zasadność leczenia poprzez psychoterapię indywidualną. Konsultacja kończy się diagnozą zgłoszonych trudności i propozycją dalszego postępowania. Dopiero gdy pacjent umówi się z psychoterapeutą na psychoterapię, może się ona rozpocząć.

Psychoterapia to metoda leczenia obejmująca ustalone i zweryfikowane naukowo procedury stąd wyróżnia się ona swoją specyfiką, pewnymi zasadami dzięki którym, zwiększamy skuteczność tej metody, dotyczy to m.in. następujących obszarów:

 1. Psychoterapię poprzedza ustalenie pomiędzy pacjentem a psychoterapeutą tzw. kontraktu terapeutycznego. Zwykle określa on organizacyjne warunki prowadzenia terapii np. częstość spotkań, koszt, warunki odwoływania sesji etc.
 2. Psychoterapia wymaga od pacjenta motywacji, nawiązania intensywnej i aktywnej współpracy z osobami leczącymi
 3. Psychoterapia, w odróżnieniu od porad psychologicznych, nie polega wyłącznie na korzystaniu z oparcia i opieki
 4. Psychoterapia jest leczeniem długoterminowym, wymagającym czasu i regularności, zazwyczaj sesje psychoterapii proponowane są z częstotliwością minimum 1 raz w tygodniu

Terapia psychodynamiczna

W naszym ośrodku psychoterapię indywidualną prowadzimy przede wszystkim w podejściu psychodynamicznym.
Terapia psychodynamiczna wywodzi się z psychoanalizy. Podstawową formą pracy psychoterapeutycznej jest tu rozmowa terapeutyczna, w czasie, której psychoterapeuta swoimi pytaniami czy stwierdzeniami pomaga pacjentowi uświadomić sobie różne okoliczności życiowe mogące mieć wpływ na powstanie i utrzymywanie się objawów, czy danego stylu funkcjonowania. Terapia ta opiera się przede wszystkim na relacji, jaka rozwija się z czasem między terapeutą i pacjentem, dzięki której możliwe jest bezpieczne analizowanie i badanie trudnych obszarów psychiki pacjenta przy pomocy swobodnych skojarzeń, myśli, fantazji. Ważną rolę odgrywa tu również analiza znaczeń marzeń sennych pacjenta, jego relacji z innymi ludźmi, konfliktów wewnętrznych i wspomnień z dzieciństwa. Terapia polega na analizie przeniesienia, czyli tego, co wnosi pacjent w relację z terapeutą z innych relacji, najczęściej z ważnymi osobami w jego życiu.

Terapeuta obserwuje i interpretuje wypowiedzi i zachowania pacjenta w czasie sesji i w ten sposób pomaga mu zrozumieć niektóre z jego wewnętrznych konfliktów. Celem terapii jest znalezienie rozwiązania problemów pacjenta przez niego samego, dzięki rosnącej samoświadomości. Regularne spotkania z terapeutą pozwalają w dogłębny i szczegółowy sposób badać różne obszary życia psychicznego pacjenta poprzez przełożenie nieświadomych problemów na słowa. W relacji terapeutycznej, zostają one przeżyte, przemyślane i zrozumiane, dzięki czemu następuje zmiana w sferze emocji, myśli i zachowań pacjenta.

W naszym ośrodku terapię psychodynamiczną stosujemy przede wszystkim w pracy z osobami dorosłymi, a w psychoterapii dzieci i młodzieży stanowi ona jeden z zasadniczych elementów leczenia. W przypadku pracy z osobą dorosłą terapeuta opiera się przede wszystkim na komunikatach słownych pacjenta, stosując różne techniki pracy terapeutycznej. W przypadku dzieci, obok wypowiedzi, analizowana jest treść swobodnej zabawy dziecka, jego rysunki i ogólne zachowanie.

Oferujemy psychoterapię indywidualną dla DOROSŁYCH, MŁODZIEŻY I DZIECI z diagnozą:

 1. zaburzeń lękowych (m.in. fobie, napady lęku panicznego)
 2. zaburzeń jedzenia ( m.in. anoreksja, bulimia ) i otyłości o podłożu psychogennym
 3. zaburzeń depresyjnych
 4. zaburzeń osobowości
 5. zaburzeń psychotycznych w remisji u osób, które także podjęły leczenie psychiatryczne
 6. zaburzeń zachowania i emocji i innych

Psychoterapia jako forma analizy własnej, jest sposobem na rozwój osobisty , przeznaczona jest również dla tych, którzy :

 1. zastanawiają się nad specyfiką tworzonych przez siebie relacji z innymi ludźmi, dokonywanych wyborów życiowych, chcą poznać ich przyczyny, dokonać zmian w tych obszarach
 2. pragną zmienić swój sposób funkcjonowania w życiu, zmieniając go w bardziej satysfakcjonujący
 3. doświadczają problemów w relacjach z innymi ludźmi
 4. dostrzegają w sobie obszary problemowe i chcą dokonać zmian np. w zakresie samooceny, komunikacji z innymi