map_pointer ul. Modrzejowska 27, 42-500 Będzin | tel.698-44-34-24, 504-733-660, (32)730-04-44

Pomoc psychiatry, psychologa, psychoterapeuty - Będzin, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Czeladź

Komu pomagamy ?

W Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w NZOZ \"KOMPAS\" oferujemy profesjonalną bezpłatną (w ramach ubezpieczenia zdrowotnego) pomoc dla dzieci i młodzieży w wieku do 18 roku życia oraz ich rodzin, w zakresie następujących zaburzeń:

 1. zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia i inne)
 2. zaburzenia lękowe (nerwice, fobie i inne)
 3. zaburzenia psychosomatyczne
 4. depresje
 5. zaburzenia zachowania i emocji u dzieci i młodzieży
 6. zaburzenia psychotyczne
 7. całościowe zaburzenia rozwojowe – autyzm, zespół Aspergera
 8. zaburzenia rozwojowe umiejętności szkolnych (m.in. dysleksja)
 9. ADHD i inne

Do Poradni może zgłosić się młodzież lub dzieci, którzy:

 1. doświadczają trudności w kontaktach i porozumiewaniu się z rówieśnikami oraz osobami najbliższymi
 2. mają trudności w realizacji obowiązku szkolnego
 3. często czują się samotni, smutni, przygnębieni
 4. miewają nagłe i nieprzewidywalne zmiany nastroju
 5. łatwo się denerwują, wybuchają złością
 6. często czują się niepewnie, przeżywają lęk w trudnych sytuacjach
 7. aktualnie przeżywają trudną sytuację w szkole, w domu
 8. czują się nieszczęśliwi

Zapraszamy także rodziców i opiekunów, którzy:

 1. doświadczają niepokoju związanego z rozwojem psychicznym ich dzieci
 2. doświadczają trudności wychowawczych
 3. chcą zasięgnąć opinii specjalistów w zakresie rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży, organizacji pomocy i leczenia w zakresie konkretnych zaburzeń psychicznych
 4. podejrzewają u dziecka występowanie zaburzeń psychicznych, nieprawidłowości rozwojowych lub zauważają niepokojące zachowania, silne emocje

Jak pomagamy ?

W Poradni udzielamy pomocy w formie:

 1. porad i konsultacji lekarskich prowadzonych przez lekarzy specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży
 2. diagnostyki psychologicznej:
  1. oceniając poziom rozwoju i funkcjonowania dziecka w trzech sferach: intelektualnej, emocjonalnej i społecznej
  2. oceniając rodzaj i zakres rozwojowych trudności psychologicznych
  3. rozpoznając rodzaj zaburzeń psychicznych
 3. poradnictwa i konsultacji psychologicznych
 4. psychoterapii indywidualnej (zgodnie z limitem kontraktu z NFZ na dany rok)
 5. terapii i psychoedukacji rodzinnej (zgodnie z limitem kontraktu z NFZ na dany rok)
 6. konsultacji i przygotowania pacjentów do podjęcia terapii w ramach Dziennego Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży
 7. wizyt domowych

Zapisy i dodatkowe informacje w rejestracji Ośrodka KOMPAS.

Do lekarza psychiatry nie jest potrzebne skierowanie. Psycholog przyjmuje po skierowaniu od lekarza psychiatry lub innego specjalisty.

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NFZ KOMPAS - PERSONEL