map_pointer ul. Modrzejowska 27, 42-500 Będzin | tel.698-44-34-24, (32)730-04-44

Pomoc psychiatry, psychologa, psychoterapeuty - Będzin, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Czeladź

Psychoonkologia – terapia dla pacjentów z chorobą nowotworową i ich rodzin

Psychoonkologia to interdyscyplinarna podspecjalizacja onkologii, która zajmuje się reakcjami emocjonalnymi pacjentów w różnych stadiach choroby nowotworowej, reakcjami emocjonalnymi rodzin chorego oraz zajmującego się chorymi personelu medycznego. Oddziaływania w ramach opieki psychoonkologicznej pozwalają i wpływają na poprawę jakości życia chorych i ich rodzin. Opieka, wiedza i umiejętności z zakresu psychoonkologii powinny mieć zastosowanie w trakcie leczenia każdego pacjenta. Dostępne dziś rodzaje opieki wykorzystujące wiedzę psychoonkologiczną służą pomocą chorym w zależności od etapu leczenia. Główne formy pomocy to psychoedukacja, wsparcie, przeuczenie postaw, obalenie mitów związanych z chorobą nowotworową oraz wykorzystywanie metod i technik stosowanych w psychoterapii.

W naszej placówce świadczymy usługi dla osób z doświadczeniem choroby nowotworowej i ich rodzin. W ramach naszych usług oferujemy:

  1. wsparcie pacjenta w procesie akceptacji diagnozy
  2. towarzyszenie pacjentowi podczas kolejnych stadiów choroby ułatwiające mu poradzenie sobie z przeżywanymi emocjami
  3. wsparcie i edukację rodziny w zakresie tego, jak zmienia się jej życie i życie pacjenta w związku z chorobą

Prowadząca: mgr Agata Zapotoczny – Górnik