map_pointer ul. Modrzejowska 27, 42-500 Będzin | tel.698-44-34-24, 504-733-660, (32)730-04-44

Pomoc psychiatry, psychologa, psychoterapeuty - Będzin, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Czeladź

Co to jest BIOFEEDBACK?

Nazwę Biofeedback tłumaczy się: Bio (biologiczny) + Feedback (sprzężenie zwrotne) = biologiczne sprzężenie zwrotne
Biofeedback jest metodą terapii opartą na wyspecjalizowanej technice komputerowej. Umożliwia trening poprawiający efektywność pracy mózgu i kontrolę nad procesami fizjologicznymi zachodzącymi w naszym organizmie.
Biofeedback narodził się w latach sześćdziesiątych XX wieku, w ośrodku szkoleniowym NASA. Był jednym z elementów szkolenia pilotów i astronautów, eliminującym negatywny wpływ stresu na ich psychikę i jakość wykonywanych zadań.
Obecnie metoda ta jest stosowana również w innych środowiskach - pomaga sportowcom, biznesmenom, uczniom, studentom. Jest także bardzo pomocnym narzędziem psychologów, pedagogów i nauczycieli w pracy z dziećmi mającymi problemy szkolne.
Dzięki elektrodom umieszczonym na głowie pacjenta, prowadzący badanie dokonuje pomiarów aktywności poszczególnych części jego mózgu. Aktywność tę wywołuje gra komputerowa, którą pacjent kontroluje wyłącznie swoim umysłem (bez klawiatury czy myszki). Terapeuta, na podstawie analizy wyświetlanych na monitorze przebiegów fal mózgowych, może odpowiednio motywować pacjenta do osiągania coraz lepszych wyników. W ten sposób pacjent "uczy" swój mózg pracy na korzystnych dla niego częstotliwościach.
Osiągnięcie dobrych wyników przez osobę poddawaną terapii nie następuje od razu. Poprawa koncentracji, uspokojenie, wyciszenie emocji wymagają co najmniej kilku treningów.
Biofeedback stwarza duże możliwości w leczeniu zaburzeń neurologicznych, psychologicznych oraz psychiatrycznych.
Treningi biofeedback są bezpieczną i skuteczną metodą terapii. Pomagającą zarówno chorym, jak i zdrowym ludziom, pragnącym tylko poprawić efektywność pracy swego mózgu.

Dla kogo jest przeznaczony EEG Biofeedback?

Początkowo treningi EEGBiofeedback stosowano u osób zdrowych, w celu poprawy ich funkcjonowania, zwiększenia umiejętności kontroli emocji, radzenia sobie ze stresem, wystąpieniami publicznymi, skrócenia czasu reakcji (sportowcy), poprawy nastroju i samooceny a także poprawy możliwości intelektualnych, również poprzez szybsze i lepsze przyswajanie nowych informacji, także szybszą i skuteczniejszą naukę języków obcych. Biofeedback polecany jest również jako kuracja wspomagająca uwolnienie od uzależnień.

Obecnie EEG Biofeedback stosowany jest coraz szerzej u osób z dysfunkcjami rozwojowymi ze szczególnym uwzględnieniem takich problemów jak:

 1. zaburzeń koncentracji uwagi i jej utrzymywania,
 2. nadpobudliwości psychoruchowej-ADHD, ADD,
 3. zaburzeń procesu uczenia się, w tym specyficznych np. dysleksji,
 4. zaburzeniach zachowania i agresji,
 5. zaburzeniach pamięci,
 6. zaburzeń snu,
 7. moczenia nocnego,
 8. lęków i napadów paniki,
 9. zaburzeń nastroju,
 10. depresji,
 11. zaburzeń autoimunologicznych np. alergii,
 12. bólu przewlekłego,
 13. migreny oraz innych bólów głowy,
 14. jąkania się.

Osoby z chorobami neurologicznymi i psychiatrycznymi o typie:

 1. padaczki,
 2. stanów poudarowych,
 3. stanów pourazowych czaszki i mózgu,
 4. opóźnień rozwojowych dziecka i upośledzenia umysłowego,
 5. autyzmu,
 6. stwardnienia rozsianego,
 7. parkinsonizmu,
 8. choroby Alzheimera,

Badania zalecane przed rozpoczęciem treningu:

 1. konsultacja diagnostyczna,
 2. badanie neurologiczne (u pacjentów z problemami neurologicznymi),
 3. badanie EEG.

Wykonanie badania EEG głowy jest warunkiem koniecznym, gdyż w przypadku niektórych schorzeń neurologicznych ten rodzaj terapii nie jest wskazany. Jeżeli osoba chcąca poddać się treningom posiada aktualny zapis EEG na płycie lub w formie wydrukowanej, nie musi wykonywać badania EEG, lecz musi udostępnić terapeucie ten zapis do wglądu.

W przypadku braku aktualnego badania należy je wykonać - można to zrobić za pośrednictwem naszego Ośrodka.

Informacje dla osób rozpoczynających trening EEG Biofeedback:

 1. Pierwsze spotkanie to konsultacja diagnostyczna, w trakcie której następuje szczegółowe zapoznanie pac jęta ze sprzętem, wywiad pozwalający na lepsze zaplanowanie treningów, badanie testem d2 Brickenkampa w celu ustalenia poziomu koncentracji uwagi.
 2. Pierwsza seria treningów to co najmniej 5 cotygodniowych spotkań.
 3. Treningi odbywają się raz w tygodniu (w ustalonym z osobą uczestniczącą w terapii dniu i godzinie).
 4. Przyjmuje się, że czas efektywnej pracy z osobą to 45-60 minut, jednak czas trwania jednej sesji jest zróżnicowany i zależy od wielu czynników (wiek, stopień zaawansowania, możliwości, stan psychofizyczny osoby podejmującej terapię, itp.).
 5. W przypadkach losowych uczestnik treningu zobowiązany jest niezwłocznie poinformować telefonicznie Ośrodek o swojej nieobecności. W takim przypadku ustalany jest wyjątkowo inny termin sesji. Dla skuteczności terapii przerwy pomiędzy sesjami nie powinny być dłuższe niż 10 dni. Poradnia dołoży wszelkich starań, aby termin 10-dniowy nie został przekroczony.
 6. Po zakończeniu pierwszej serii treningów uczestnik wraz z trenerem, po przeanalizowaniu efektów, podejmują decyzję o zakończeniu, przerwie, lub kontynuowaniu treningów.

Zalety metody Biofeedback.

Biofeedback umożliwia pacjentowi:

 1. świadomy wpływ na wynik treningu,
 2. eksperymentowanie przebiegiem swoich myśli, autosugestią, sposobem oddychania itp.,
 3. wgląd w siebie i samopoznanie (przez obserwację wpływu określonych technik na własny stan świadomości - poczucie wyciszenia, relaksu),
 4. z każdym treningiem coraz łatwiejsze i szybsze osiąganie stanu relaksacji,
 5. uzyskiwanie aktualnej informacji o postępach w prowadzonej terapii,
 6. trening mózgu wywołuje efekt akumulacyjny tj. efekt osiągania i zapamiętywania przez mózg częstotliwości fal optymalnych dla pracy pacjenta. Proces ten pozwala na zachowanie nauczonych wzorców i po zaprzestaniu kontaktu z aparaturą,
 7. poprzez uczenie się synchronizowanie częstotliwości fal lewej i prawe półkuli zwiększają się możliwości intelektualne człowieka - stymuluje neuroplastyczność mózgu, trenujące osoby osiągają szybciej optymalny poziom częstotliwości fal mózgowych = wzrasta ich twórczość.

Utrudnienia w stosowaniu metody Biofeedback.

 1. Brak cierpliwości, systematyczności i motywacji osoby trenowanej, wywołuje niekiedy rozczarowanie metodą (kryzys pojawia się także w sytuacji poprawy czynności biologicznej fal mózgu pacjenta).
 2. Brak świadomości pacjenta o psychicznych przyczynach zaburzeń psychosomatycznych (jeśli ćwiczy tylko biofeedback).

Posiadamy najnowocześniejszy aparat do terapii "Biofeedback" firmy Thought Technology z najnowszym oprogramowaniem BioGraph Infiniti. Wyroby medyczne najwyższej jakości są potwierdzone certyfikatami:

 1. Certyfikat jakości ISO 13485:2003
 2. Certyfikat medyczny CE
 3. Thought Technology to firma z 35 letnim doświadczeniem, której aparatura biofeedback jest obecnie używana w ponad 80 krajach. Zdobyła zaufanie nie tylko licznych terapeutów, ale także światowej sławy trenerów i nauczycieli metody biofeedback.

Kontakt:

Rejestracja osobista w Ośrodku KOMPAS lub telefoniczna: tel. (32) 730-04-44, tel. kom. 698-44-34-24
Szczegółowe informację oraz odpowiedzi na ewentualne pytania:
trener Natalia Zielnik - tel. kom. 604 103 378.
E-mail: natalia.zielnik@gmail.com
Rabaty w przypadku większej ilości treningów są ustalane indywidualnie.