map_pointer ul. Modrzejowska 27, 42-500 Będzin | tel.698-44-34-24, 504-733-660, (32)730-04-44

Pomoc psychiatry, psychologa, psychoterapeuty - Będzin, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Czeladź

Czym zajmuje się psychiatra dzieci i młodzieży?

Psychiatra dzieci i młodzieży to lekarz psychiatra, który ukończył studia medyczne oraz specjalizację przygotowującą go do pracy z pacjentami w tych grupach wiekowych. Może prowadzić diagnozę, leczenie zaburzeń psychicznych, farmakoterapię, a także psychoterapię (po ukończeniu odrębnego szkolenia w zakresie psychoterapii).

Czym się zajmuje specjalista psychiatra dzieci i młodzieży?

Psychiatra dziecięcy zajmuje się diagnozą i leczeniem zaburzeń natury psychicznej występujących w wieku rozwojowym, takich jak:

 1. zaburzenia lękowe (m.in fobie, nerwica natręctw, zaburzenia konwersyjne)
 2. zaburzenia zachowania i emocji
 3. zespół nadpobudliwości psychoruchowej( ADHD, ADD)
 4. upośledzenia umysłowe
 5. całościowe zaburzenia rozwojowe (autyzm, zespół Aspergera)
 6. zaburzenia nastroju ( depresje, zaburzenia afektywne dwubiegunowe)
 7. zaburzenia psychotyczne (m.in. schizofrenia)
 8. i wiele innych

Jak przebiega diagnoza i leczenie psychiatryczne dziecka w naszym ośrodku?

W celu postawienia diagnozy lekarz na pierwszym spotkaniu zbiera - najlepiej - od obojga rodziców tzw. wywiad rozwojowy i rodzinny dziecka. Rodzice są pytani o przebieg rozwoju dziecka od chwili ciąży, porodu poprzez okres dzieciństwa do dnia dzisiejszego. Wywiad rodzinny dotyczy wszystkich członków najbliższej rodziny dziecka ( jest to ważne ze względu na możliwe tło genetyczne i środowiskowe problemów ). Zwykle rodzice proszeni są o dostarczenie dokumentacji medycznej dotyczącej wcześniej prowadzonej diagnostyki lub leczenia oraz opinii z innych środowisk funkcjonowania dziecka (opinie ze szkoły lub przedszkola, opinie psychologiczne).

Kolejnym etapem tworzenia diagnozy jest badanie dziecka, które może zająć od 1 do 3 spotkań oraz wykonanie badań dodatkowych( badania krwi, moczu, EEG, EKG, badanie okulistyczne, słuchu, czasami tomografię komputerową lub rezonans magnetyczny), badań psychologicznych, ew. dodatkowych konsultacji w zależności od podstawowego schorzenia. Po postawieniu diagnozy lekarz wdraża leczenie, które sprowadza się do leczenia farmakologicznego i/lub terapii (rodziny, indywidualnej lub grupowej). Dziecko przyjmujące leki musi być pod stałą opieką lekarską.

Nasi specjaliści:

 1. lek.med Beata Tatrocka-Burzawakierownik NZOZ ”Kompas”, specjalista psychiatra dzieci i młodzieży, specjalista psychiatra
 2. lek.med Lena Koźlik - lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży
 3. lek.med Karina Słaboń - specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży
 4. lek.med Rafał Sołowiów - lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży