kontakt   home                

Nazwa ośrodka "Kompas" powstała w oparciu o ideę i cel naszej pracy. Poprzez pracę terapeutyczną chcemy pomóc drugiemu człowiekowi uruchomić jego wewnętrzny "kompas" który pomoże mu odnaleźć najkorzystniejszą drogę dalszego rozwoju i pozwoli na samodzielne i optymalne funkcjonowanie. Ponieważ nie ma jednej słusznej drogi, ani jednej właściwej odpowiedzi, uważamy, że każdy sam przy odpowiednich wskazówkach i wsparciu może znaleźć właściwy dla siebie kierunek w życiu.

Dlatego jeśli czujesz się w życiu zagubiony, chcesz przezwyciężyć cierpienie spowodowane problemami, stresem, chorobą lub po prostu chcesz się dalej rozwijać i poznawać siebie możemy Ci w tym pomóc.

Nasz zespół tworzą wykwalifikowani specjaliści: lekarze, psycholodzy, psychoterapeuci i terapeuci zajęciowi z doświadczeniem w dziedzinie psychiatrii i psychoterapii osób dorosłych, młodzieży i dzieci. Podstawą teoretyczną naszej pracy jest terapia w ujęciu psychodynamicznym, która pozwala w sposób wielowymiarowy i indywidualny podejść do każdej osoby i jej problemu.

Pracę merytoryczną zespołu superwizuje dr Piotr Drozdowski, psychiatra, superwizor Naukowej Sekcji Psychoterapii PTP, ordynator Oddziału Nerwic i Zaburzeń Osobowości Katedry Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.


lek. med. Beata Tatrocka-Burzawa - kierownik NZOZ "Kompas"

 • specjalista psychiatra dzieci i młodzieży, specjalista psychiatra, psychoterapeuta

 • wieloletnia praktyka kliniczna w zakresie psychiatrii dzieci, młodzieży i dorosłych

 • szkolenie w zakresie psychoterapii prowadzone przez Fundacje Krakowskiej Katedry Psychoterapii CM UJ oraz Krakowską Fundacje Rozwoju Psychoterapii

 • zainteresowania zawodowe: zaburzenia wieku rozwojowego (diagnoza i terapia), terapia rodzinna

 • tel. 0604-226-778

 • mgr Ewa Stachowiak - z-ca kierownika NZOZ "Kompas"

 • psycholog, specjalista psychologii klinicznej, pedagog, psychoterapeuta

 • absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 • poza praktyką w pracy klinicznej zdobywa doświadczenie naukowe; autorka i współautorka wystąpień i publikacji dot. m.in. diagnozowania i leczenia zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży

 • praca psychoterapeutyczna osadzona na wieloletnim szkoleniu głównie w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, gdzie nadal pozostaje pod stałą superwizją

 • zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową dzieci i młodzieży oraz dorosłych

 • zainteresowania zawodowe: diagnostyka i psychoterapia zaburzeń odżywiania, zaburzeń osobowości; analiza wczesnej relacji "matka -dziecko"

 • tel. 0608-402-378

 • mgr Joanna Albert

 • psycholog, psychoterapeuta,

 • absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 • ukończyła 4-letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne >>>więcej

 • specjalizuje się w psychoterapii dorosłych a także dzieci i młodzieży m.in. w zakresie pracy z zaburzeniami emocjonalnymi, objawami lękowymi, fobiami, zaburzeniami jedzenia (anoreksja, bulimia), ADHD. Prowadzi psychoterapię małżeńską i rodzinną

 • więcej informacji >>> www.psyche.net.pl

 • tel. 0507-228-500

 • mgr Anna Pająk

 • absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (specjalność: pedagogika zdrowia)

 • studentka psychologii (specjalność: kliniczna) Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej

 • w trakcie kursu Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym w Krakowie rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne

 • w NZOZ "Kompas" prowadzi terapię indywidualną i grupową dzieci i młodzieży

 • liczne szkolenia i kursy z zakresu terapii dzieci i młodzieży (m.in. Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem, Rozwijanie komunikacji u dzieci z autyzmem, kurs Pedagogiki Marii Montessori, Jak radzić sobie z agresją i przemocą wśród dzieci i młodzieży)

 • roczny wolontariat w Zambii (praca z dziećmi)

 • pracuje pod stałą superwizją suprwizorów KCP w Krakowie

 • zainteresowania zawodowe: całościowe zaburzenia rozwojowe; zespół aspergera, autyzm wczesnodziecięcy

 • tel : 0693-872-777

 • mgr Leszek Albert

 • psycholog, psychoterapeuta

 • trener warsztatu - rekomendacja I-go stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

 • ukończył 4-letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne >>>więcej

 • brał także udział w szkoleniach z zakresu psychoterapii krótkoterminowej M.Ericksona (Polski Instytut Ericksonowski), psychoanalitycznej terapii rodzin

 • obecnie pracuje w Oddziale Psychiatrycznym oraz w Dziennym Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych (NZOZ "Feniks") w Sosnowcu

 • członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

 • specjalizuje się w psychoterapii osób dorosłych m.in. w zakresie pracy z zaburzeniami nerwicowymi, objawami lękowymi, psychosomatycznymi oraz depresyjnymi. Zajmuje się prowadzeniem warsztatów antystresowych.

 • więcej informacji >>> www.psyche.net.pl

 • tel. 0504-25-60-10
 • mgr Agnieszka Bogaczyk

 • psycholog, socjolog, psychoterapeuta

 • ukończyła całościowe szkolenie do certyfikatu psychoterapeuty (kurs rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne)

 • ukończyła całościowe szkolenia z zakresu systemowej terapii rodzin i par (3 - letni kurs w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, 2 - letnie szkolenie organizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej w Krakowie) oraz liczne szkolenia z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży

 • specjalizuje się w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzinami.

 • w Ośrodku "Kompas" prowadzi terapię indywidualną oraz współprowadzi terapię rodzin i par

 • poza kilkuletnią praktyką terapeutyczną posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń o tematyce psychologicznej dla rodziców i nauczycieli (m.in. jako wykładowca IDN w Katowicach).

 • pracuje pod stałą superwizją

 • mgr Marta Jarosz

 • psycholog, terapeuta rodzinny

 • ukończyła całościowe szkolenie podyplomowe Zakładu Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Colegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • pozostaje pod stałą superwizją

 • w NZOZ "Kompas" pracuje w zespole Pracowni Terapii Rodzin i Par

 • zainteresowania zawodowe: zaburzenia wieku adolescencji, zaburzenia nerwicowe i depresyjne, terapia rodzin

 • tel: 0-516-067-571

 • mgr Tomasz Łosień

 • specjalista fizjoterapii

 • zatrudniony jako Starszy asystent w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach-Ligocie oraz pracownik naukowo-dydaktyczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 • ukończone kursy: Zastosowanie kinezjologii rozwojowej wg Vojty u niemowląt, dzieci i młodzieży z zaburzeniami ruchowymi; Kurs terapii neurorozwojowej NDT- Bobath; Kurs terapii metodą PNF; Kursy terapii manualnej ( Kalterborn-Evjeth, McKenzie).

 • tel. 509-248-154

 • lek. Monika Maj

 • specjalista psychiatra dzieci i młodzieży

 • psychoterapeuta, ukończone 4-letnie studia podyplomowe w zakresie psychoterapii MCKP Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

 • młodszy asystent w Oddziale Psychiatrii Wieku Rozwojowego w Centrum Pediatrii w Sosnowcu

 • zainteresowania zawodowe: ADHD, zaburzenia odżywiania, autyzm wczesnodziecięcy

 • tel. 0888-556-416
 • dr n.med. Olga Marks

 • specjalista psychiatra

 • psychoterapeuta w trakcie szkolenia do certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (PTP)

 • szkolenie w dziedzinie psychoterapii - czteroletnie studia podyplomowe w Medycznym Centrum Kształcenia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

 • lek. Andrzej Marks

 • specjalista psychiatra, psychoterapeuta

 • absolwent Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach

 • kierownik Pododdziału Młodzieżowego Dziennego Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży NZOZ "KOMPAS"

 • kierownik Oddziału Dziennego Leczenia Nerwic i Zaburzeń Nastroju NZOZ Vera-Med

 • psychoterapeuta w trakcie szkolenia do certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (PTP)

 • szkolenie w dziedzinie psychoterapii: czteroletnie studia podyplomowe w zakresie psychoterapii w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. >>>więcej

 • zainteresowania zawodowe: psychoterapia indywidualna i grupowa pacjentów dorosłych z zaburzeniami nerwicowymi i zaburzeniami osobowości

 • tel. 0602-331-346

 • mgr Joanna Metta-Pieszka

 • psycholog

 • absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalność psychologia kliniczna, dyplom z wyróżnieniem

 • odbyła szkolenie pierwszego stopnia pt. "Terapia krótkoterminowa ukierunkowana na rozwiązanie problemu", Ośrodek Terapii Krótkoterminowej w Krakowie oraz "Diagnoza i terapia neuropsychologiczna", Ośrodek Terapii Krótkoterminowej, Klinika Neurologii w Krakowie

 • pracownik Poradni Neuropsychologicznej i Zaburzeń Pamięci w latach 1993- 2005

 • obecnie pracuje jako asystent na Oddziale Neurologii w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Barbary w Sosnowcu, oraz Konsultant na Oddziale Neurologii i Rehabilitacji Neurologicznej w Szpitalu Miejskim Nr 3 w Sosnowcu

 • jest członkiem Zespołu Psychologów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu

 • specjalizuje się w neuropsychologii klinicznej

 • tel. 0506-089-982

 • mgr Marta Nowak

 • pedagog; specjalność: zdrowie

 • absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 • ukończyła Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym

 • ukończyła 4-letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne >>>więcej

 • warsztaty z zakresu: arteterapii, muzykoterapii i terapii przez ruch

 • obecnie pracuje na Oddziale Psychiatrii Wieku Rozwojowego w Centrum Pediatrii w Sosnowcu

 • zainteresowania zawodowe: psychoterapia indywidualna, rodzinna i grupowa, praca z dziećmi przejawiającymi zaburzenia zachowania i emocji, ADHD; praca z grupami dziecięcymi z wykorzystaniem elementów terapii przez ruch i muzykoterapii

 • tel. 0601-094-197

 • mgr Aleksandra Oleksiak

 • psycholog, specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta

 • szkolenie w dziedzinie psychoterapii: czteroletnie studia podyplomowe w zakresie psychoterapii w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

 • psycholog w Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej Wydziału Lekarskiego w Zabrzu SUM w Katowicach

 • autorka i współautorka prac naukowych dotyczących relacji lekarz - pacjent, problemów psychologicznych z kręgu zaburzeń jedzenia

 • zainteresowania naukowe: psychoterapia indywidualna osób z otyłością olbrzymią, zaburzeniami osobowości i zaburzeniami nerwicowymi

 • mgr Tomasz Płotek

 • terapeuta rodzinny

 • w trakcie szkolenia całościowego szkolenia Terapii Systemowej (Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychoterapii ) rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

 • absolwent Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

 • student psychologii klinicznej

 • kilkuletnie doświadczenie w pracy socjoterapeutycznej w pracy z dziećmi i rodzinami

 • w NZOZ "Kompas" zajmuje się koordynacją pracy Pracowni Terapii Rodzin, współprowadzi terapię rodzin

 • zainteresowania zawodowe: terapia rodzin i par

 • tel: 0798571995
 • mgr Ewelina Rejner

 • psycholog, pedagog zdrowia, trener grupowy

 • absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 • kursantka szkolenia z zakresu psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, kurs rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne

 • absolwentka Rocznego Programu Edukacji Psychologicznej oraz rocznego Studium Psychologicznego Treningu Grupowego i Warsztatu Umiejętności Psychospołecznych w Instytucie Treningu i Edukacji Psychologicznej w Krakowie

 • doświadczenie w pracy warsztatowej i terapeutycznej z dziećmi oraz dorosłymi zdobywała m.in. w Instytucie Neuromedica w Katowicach, Centrum Psychiatrii w Katowicach-Szopienicach, Środowiskowym Domu Samopomocy przy Śląskim Stowarzyszeniu "Ad Vitam Dignam", ośrodku wychowawczym w Bytomiu

 • prowadzi terapię grupową i indywidualną dzieci, młodzieży i dorosłych

 • tel. 0889-927-405

 • mgr Anna Rossa

 • psycholog, muzyk, psychoterapeuta, muzykoterapeuta

 • absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 • ukończyła dwuletnie szkolenie w Instytucie Treningu i Edukacji psychologicznej w Krakowie oraz trzyletni kurs psychodramy i muzykoterapii w Warszawie

 • obecnie kształci się w Instytucie Ericksonowskim w zakresie psychoterapii w rozmaitych obszarach

 • doświadczenie kliniczne zdobywała na Oddziale Leczenia Nerwic i Zaburzeń Afektywnych w Centrum Psychiatrii w Katowicach-Szopienicach

 • obecnie prowadzi psychoterapię i diagnostykę w Centrum Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej "Dilmed"

 • posiada doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi

 • zainteresowania - wykorzystywanie instrumentów muzycznych i gry teatralnej w pomocy psychologicznej, praca z ciałem, hipnoza, psychoterapia indywidualna i grupowa dorosłych oraz młodzieży

 • więcej informacji >>> www.psycholog-katowice.com

 • tel. 0694-321-920

 • mgr Katarzyna Ruszczyk

 • psycholog, pedagog-terapeuta

 • w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego: czteroletnie studia podyplomowe w zakresie psychoterapii w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

 • szkolenie terapeutyczne i praktyczne w zakresie Kinezjologii Edukacyjnej -Brain Gym wg. metody Paula Dennisona

 • wieloletnie doświadczenie w diagnostyce psychologicznej i terapii pedagogicznej dzieci i młodzieży, wspomaganie rozwoju dziecka poprzez zabawę, doświadczenie trenerskie w zakresie technik pamięciowych i szybkiego uczenia się, praca terapeutyczna z uczniem ze specyficznymi problemami w nauce- dysleksja,dysgrafia,dysortografia, psychoedukacja rodziców,poradnictwo i konsultacje

 • zainteresowania zawodowe:metody i techniki wspomagające wszechstronny rozwój dziecka; zabawa spontaniczna i ukierunkowana, a rozwój dziecka; terapia rodzinna

 • tel. 506-686-312

 • lek. Karina Słaboń

 • specjalista psychiatra dzieci i młodzieży

 • doświadczenie kliniczne w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży zdobywa jako pracownik m.in. w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Colegium Medicum UJ w Krakowie, Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży NZOZ Kompas w Będzinie, Poradni Zdrowia Psychicznego Dzieci i młodzieży NZOZ Kompas w Będzinie

 • posiada doświadczenie w leczeniu uzależnień od środków psychoaktywnych (Poradnia MONAR w Krakowie)

 • zainteresowania zawodowe: zaburzenia zachowania i emocji, uzależnienia, ADHD

 • tel : 0-664-129-218

 • lek. Rafał Sołowiów

 • lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży

 • w trakcie całościowego szkolenia z zakresu psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym w Krakowie, kurs rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne

 • posiada doświadczenie w pracy klinicznej w psychiatrii dzieci i młodzieży

 • autor i współautor prac naukowych w dziedzinie ginekologii, położnictwa oraz psychiatrii dzieci i młodzieży

 • posiada doświadczenie w zakresie organizacji, prowadzenia i nadzorowania badań klinicznych

 • zainteresowania zawodowe: ADHD, zaburzenia psychotyczne, zaburzenia depresyjno-lękowe, zaburzenia odżywiania

 • tel: 0-694-446-386

 • mgr Joanna Spieczyńska

 • psycholog, psychoterapeuta

 • absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 • ukończyła 4-letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, ukończyła kurs trenera Metod Efektywnej Nauki i Szybkiego Czytania

 • brała także udział w szkoleniach z zakresu psychoterapii krótkoterminowej M.Ericksona (Polski Instytut Ericksonowski) oraz choreoterapii (Akademia Muzyczna w Katowicach)

 • pracuje pod superwizją mgr Janusza Kitrasiewicza i specjalisty psychiatry Krzysztofa Golonki

 • pracuje również w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego NZOZ "Feniks" w Sosnowcu

 • zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową dzieci i młodzieży oraz dorosłych, prowadzi również grupy rozwoju psychospołecznego i Warsztaty dla Dobrych Rodziców

 • zainteresowania zawodowe: diagnostyka i psychoterapia zaburzeń osobowości, odżywiania oraz zaburzeń emocjonalnych; zagadnienia dynamiki rozwoju psychicznego i czynników, które mają na niego wpływ

 • tel. 0889-345-112
 • lek. med. Katarzyna Urbańczyk-Łosień

 • specjalista psychiatra

 • starszy asystent w Oddziale Psychiatrycznym w Sosnowcu

 • kontakt przez rejestrację Ośrodka >>>kliknij

 • mgr Małgorzata Woźniak

 • psycholog, psycholog policyjny

 • absolwentka Studium Pomocy Psychologicznej

 • kursantka Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym w Krakowie >>>więcej

 • ukończyła szereg szkoleń z zakresu pomocy osobom w kryzyzie, po traumie, w żałobie, ofiarom nadużyć (fizycznych, psychicznych, mobbingu)

 • posiada doświadczenie w pracy intetrwencyjnej, diagnostycznej, terapeutycznej oraz w prowadzeniu warsztatów, szkoleń, treningów kompetencji społecznych

 • tel. 0509-694-460

 • mgr Agata Zapotoczny-Górnik

 • psycholog, pedagog, psychoterapeuta

 • absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

 • ukończyła 3-letnią specjalizację kliniczną UJ

 • ukończyła roczne Studium Pedagogiczne dla Absolwentów Szkół Wyższych w Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej

 • jest uczestnikiem 5 roku całościowego szkolenia do certyfikatu psychoterapeutycznego PTP Katedry Psychiatrii Collegium Medicum UJ

 • obecnie pracuje jako asystent w Zespole Psychologów WSS nr 5 im sw Barbary w Sosnowcu, gdzie zajmuje się diagnozą psychologiczną, psychoterapią i rehabilitacją funkcji poznawczych

 • pracuje w Poradni Leczenia Bólu w Dąbrowie Górniczej, gdzie zajmuje sie diagnozą psychologiczną i psychoterapią

 • w Ośrodku Kompas zajmuje się diagnozą psychologiczną i psychoterapią indywidualną dzieci, młodzieży i dorosłych, współprowadzi terapię rodzin i par

 • zainteresowania: systemowa terapia rodzin, neuropsychologia
 • Wszelkie prawa zastrzeżone - Copyright © 2007-2011 by OTiP KOMPAS