map_pointer ul. Modrzejowska 27, 42-500 Będzin | tel.698-44-34-24, 504-733-660, (32)730-04-44

Psychoterapia, pomoc psychologiczna - Będzin, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza

Przyjęcia do grup młodzieżowych w ramach Dziennego Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży

06-04-2021

Trwa nabór do grup terapeutycznych dla młodzieży kontynuującej naukę na poziomie ponadpodstawowym w ramach Dziennego Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży. Obecnie istnieje możliwość podjęcia leczenia w grupach dopołudniowych (od poniedziałku do piątku) jak i popołudniowych.

Przyjęcie na Oddział poprzedzone jest kwalifikacją (spotkania z psychiatrą, psychologiem).
Informację dot. zasad przyjęcia, przebiegu leczenia: TUTAJ

Kontakt: rejestracja Ośrodka.