map_pointer ul. Modrzejowska 27, 42-500 Będzin | tel.698-44-34-24, 504-733-660, (32)730-04-44

Psychoterapia, pomoc psychologiczna - Będzin, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza

Grupy terapeutyczne 2019/2020

12-09-2019

Informujemy, iż trwa nabór do następujących grup terapeutycznych 2019/2020r.

-grupa dla dzieci w wieku 6-11 lat z m.in. trudnościami emocjonalnymi, zaburzeniami zachowania, nadpobudliwością.
-grupa dla "młodych dorosłych" (od 18 lat) doświadczających trudności adaptacyjnych, lęków społecznych, z diagnozą zespołu Aspergera.

Osoby chętne prosimy o kontakt telefoniczny 693 872 777.

Udział w w/w grupach poprzedzony jest kwalifikacją ( spotkania indywidualne z psychologiem i/lub psychiatrą). Spotkania grup odbywają się przez cały rok szkolny.