map_pointer ul. Modrzejowska 27, 42-500 Będzin | tel.698-44-34-24, (32)730-04-44 map_pointer ul. Wolności 40a/6, 41-500 Chorzów | tel.504 733 660

Zapraszamy do nowego oddziału w Chorzowie

Diagnoza ADHD - Test Moxo

16-06-2016

Test MOXO - obiektywne wsparcie diagnozy ADHD i innych zaburzeń


Wychowanie dziecka nadpobudliwego, czy też z zaburzeniami uwagi jest nie lada wyzwaniem. Szczególnie, że jego zachowanie może być zdeterminowane różnymi czynnikami. Dlatego tak ważna jest poprawna diagnoza, wsparta obiektywnymi narzędziami pokazującymi mierzalne wyniki.
Moxo to obiektywne i wiarygodne narzędzie wspierające diagnozę ADHD.


Moxo to innowacyjny komputerowy test ciągłego wykonywania, który skutecznie wspomaga proces diagnozy ADHD. Narzędzie to zapewnia dokładne pomiary wszystkich podstawowych objawów:

 • zaburzeń uwagi
 • czasu reakcji
 • impulsywności
 • nadruchliwości


Moxo występuje w dwóch wersjach wiekowych:

 • dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat
 • dla młodzieży i dorosłych w wieku 13 do 60 lat.


W trakcie badania pojawiają się też różnego rodzaju dystraktory, które maja za zadanie symulować otoczenie badanego z jego różnymi bodźcami rozpraszającymi: wizualnymi, dźwiękowymi oraz mieszanymi o różnym stopniu nasilenia.


Moxo mierzy rzeczywiste reakcje badanego i odnosi je do norm dla wieku oraz płci.


Wyniki prezentowane są w sposób jasny i zrozumiały w postaci tabeli obrazującej poziom wskaźników: A – uwaga, T – czas reakcji, I – impulsywność, H – nadruchliwość.

centerMoxo pozwala także określić:

 • jak zmieniają się reakcje badanego w czasie
 • jak kształtują się wskaźniki uwagi, czasu reakcji, impulsywności oraz nadruchliwości w obecności różnego rodzaju dystraktorów o różnym nasileniu


center
Wyniki testu Moxo skutecznie wspomagają:

 • postawienie diagnozy o ADHD (i innych zaburzeniach) bądź wykluczenie występowania tego zaburzenia
 • zaplanowanie terapii, w tym farmakoterapii, z uwzględnienie wpływu różnego rodzaju dystraktorów na zachowanie badanego
 • obiektywne zweryfikowanie efektów zastosowanej terapii (psychologicznej, farmakologicznej)

MOXO został zweryfikowany badaniami naukowymi
Wyniki międzynarodowych badań, którymi objęto 788 dzieci w wieku 7-12 lat wykazały 90 % skuteczność testu w trakcie identyfikacji badanych z deficytem uwagi przy użyciu MOXO (czułość: 90%, swoistość: 84%). Badanie zwróciło statystycznie istotne rezultaty dla wszystkich ocenianych wskaźników: uwagi, nadaktywności, impulsywności oraz czasu reakcji.


Filmy prezentujące test:

Film 1

Film 2

Film 3